Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng KikiLogin phiên bản tiếng Việt

1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu

KikiLogin là một nền tảng giúp tạo ra các Profile – hồ sơ trình duyệt:
Mỗi một hồ sơ sẽ tương đương một thiết bị máy tính mới hay một VPS hoàn toàn độc lập.
Trong kho tài liệu này, chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A → Z để giúp bạn có thể sử dụng hiệu quả Kikilogin theo mục đích của mình. Từ việc tạo mới Profile, thay đổi các thông số phần cứng, phần mềm đến việc nuôi nick, seeding theo kịch bản với KikiAutomation,…
Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:
  1. 1.
    Nhấn vào tiêu đề bài viết để xem danh sách thao tác tính năng và các bài viết nhỏ có nội dung chi tiết cho từng thao tác:
Minh họa danh sách đề mục trong Tài liệu KikiLogin
2. Nhấn vào tiêu đề trong Mục lục bài viết trên trang để xem chi tiết nội dung từng mục trong bài viết hướng dẫn:
Minh họa danh sách đề mục của bài viết chi tiết trong Tài liệu KikiLogin

2. Đề xuất hướng dẫn khác

Nếu không tìm thấy hướng dẫn bạn cần, hãy livechat cho chúng tôi để yêu cầu câu trả lời và đề xuất một bài hướng dẫn phù hợp: