4. X Auto Farm

Tương tác X (Twitter) cùng KikiLogin

Lưu ý: Phải đăng nhập tài khoản X (Twitter) trước khi sử dụng tool.

1. Ý nghĩa

X Auto Farm là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ, giúp người dùng đăng nhập tự động tài khoản và tối ưu hóa hoạt động trên nhiều tài khoản Twitter cùng lúc. Được thiết kế để hỗ trợ việc nuôi dưỡng và phát triển số lượng lớn tài khoản, công cụ này đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm thời gian. Với X Auto Farm, việc duy trì và phát triển các chiến lược truyền thông trên Twitter trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

2. Thao tác

2.1. Tương tác cơ bản

Các hành đồng được thực hiện: like, chia sẻ, bình luận và đăng lại tweet.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Nhập/điền đầy đủ các thông tin trên màn hình

Bước 2: Chọn số luồng chạy. Sau đó nhấp "Bắt đầu tương tác" để bắt đầu tương tác với X.

Câu hỏi: Số luồng chạy là gì?

Câu trả lời: Số luồng chạy là số lượng profile mở lên trong một lần chạy. Ví dụ, danh sách profile có 15 profile và nhập số lượng profile là 5 thì sẽ chỉ mở max là 5 profile chạy cho đến khi chạy đủ 15 profile.

2.2. Tính năng được yêu cầu

a. Tự động đăng Tweet: Cài đặt các thông tin để hẹn giờ đăng Tweet.

Bước 1: Nhấp "Thêm cấu hình" (1) để tạo task lập lịch. Hệ thống sẽ hiển thị phần nhập thông tin (2)

Bước 2: Nhập/điền đẩy đủ các thông tin (2) trên màn hình.

 • Profile ID: Profile sẽ chạy task lập lịch đó.

 • Nội dung bài đăng: Nhập để đăng nội dung.

 • X Premium: Chỉ tài khoản Premium thì mới tích chọn mục này.

 • Thời gian: Thời gian chạy trong ngày tạo task lập lịch.

 • Tạm ngừng: Không chạy task đó, nhưng thông tin vẫn được lưu. Tiếp tục sử dụng, click vào "Bật"

 • Xoá: Xoá task đã tạo.

 • Nhập nhanh (.xlsx): Import thông tin có sẵn. File có dạng sau:

Bước 3: Nhấp "Lập lịch" để hoàn tất tạo task hẹn lập lịch.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo nhiều task lập lịch khác nhau. Nhưng cần chú ý đến profile ID và thời gian hẹn tránh cả 2 đều trùng sẽ không chạy được.

Lưu ý: Lập lịch chỉ áp dụng trong ngày.

b. X Auto Login: Đăng nhập tự động tài khoản X

Bước 1: Nhấp "Thêm cấu hình" (1) để tạo task đăng nhập tài khoản tự động. Hệ thống sẽ hiển thị phần nhập thông tin (2).

Bước 2: Nhập/điền đẩy đủ các thông tin (2) trên màn hình.

 • Account: Thông tin tài khoản X. Có dạng: username|password|2FA|email

 • Proxy: Nhập proxy muốn dùng.

 • Tạm ngừng: Không chạy task đó, nhưng thông tin vẫn được lưu. Tiếp tục sử dụng, click vào "Bật"

 • Xoá: Xoá task đã tạo.

 • Nhập nhanh (.xlsx): Import thông tin có sẵn. File có dạng sau:

Bước 3: Nhấp "Kiểm tra proxy". Sau đó click "Bắt đầu" để bắt đầu quá trình đăng nhập tự động.

Lưu ý: Phải click Kiểm tra proxy trước khi chạy để tránh bị lỗi.

Last updated