1.7. Chuyển tiếp profile

1. Ý nghĩa

 • Tính năng chuyển tiếp profile trong KikiLogin cho phép bạn chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu profile cho người khác.

 • Tuy nhiên, khi sử dụng tính năng này, cần cân nhắc và kiểm tra kỹ để đảm bảo việc chuyển tiếp được thực hiện đúng và an toàn. Quyền sở hữu sẽ được chuyển đến địa chỉ email được chỉ định và bạn sẽ mất quyền sở hữu của profile đó.

 • Lưu ý: Email được chuyển tiếp phải là email đã đăng ký tài khoản trên phần mềm KikiLogin và bạn nên kiểm tra kĩ email và profile trước khi xác nhận chuyển tiếp trành trường hợp nhầm lẫn có thể xảy ra.

2. Thao tác

Bước 1: Bấm chuyển tiếp

Tại mục “Tất cả profiles”, bạn chọn profile mà bạn muốn chuyển tiếp, ấn vào biểu tượng thanh 3 chấm cuối dòng profile và chọn “Chuyển tiếp profile”.

Bước 2: Nhập email

Sau đó, một popup sẽ hiển thị trên màn hình, bạn chỉ cần nhập email người mà bạn muốn chuyển tiếp và ấn "Chuyển tiếp" để hoàn tất thao tác.

Mail này phải là tài khoản đã đăng ký trên phần mềm KikiLogin

3. Câu hỏi liên quan

3.1. Chuyển tiếp profile cho người khác thì người chuyển tiếp có bị mất quyền sở hữu profile đó không?

Khi bạn chuyển tiếp profile cho người khác, bạn sẽ mất hoàn toàn quyền sở hữu và quyền truy cập vào profile đó.

Profile sẽ không xuất hiện trong danh sách profile trên tài khoản của bạn. Bạn chỉ có thể lấy lại quyền truy cập profile khi được chủ sở hữu mới chia sẻ hoặc chuyển tiếp lại profile cho bạn.

KikiLogin không thể can thiệp để khôi phục lại profile đã bị chuyển tiếp một khi bạn không được chủ sở hữu mới chia sẻ hoặc chuyển tiếp lại cho bạn. Việc này sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện liên quan đến thao tác của bạn và mối quan hệ giữa người chuyển tiếp và người nhận.

Vì vậy, khi sử dụng tính năng chuyển tiếp profile trên phần mềm KikiLogin, hãy cân nhắc và kiểm tra kỹ để đảm bảo sự chính xác và đúng ý của bạn.

3.2. Khi nào bạn nên chuyển tiếp, khi nào nên chia sẻ profile?

Tùy thuộc vào mục đích và quyền hạn mà bạn có thể chọn chia sẻ hoặc chuyển tiếp profile như sau:

 • Chia sẻ profile: Tính năng chia sẻ profile được sử dụng khi bạn muốn phân quyền cho người khác xem, chỉnh sửa hoặc sử dụng profile đó. Trong trường hợp này, bạn không mất quyền sở hữu và profile vẫn tồn tại trong danh sách profile của bạn. Profile sẽ được sử dụng đồng thời bởi bạn và những người được chia sẻ.

 • Chuyển tiếp profile: Tính năng chuyển tiếp profile được sử dụng khi bạn muốn chuyển quyền sử dụng profile cho một người khác. Khi chuyển tiếp, bạn mất quyền sở hữu và profile sẽ không còn xuất hiện trong danh sách profile của bạn. Quyền sở hữu sẽ được chuyển đến địa chỉ email mà bạn chuyển tiếp profile cho..

3.3. Mình có thể chuyển tiếp profile cho người khác khi không phải chủ sở hữu profile đó không?

 • Việc chuyển tiếp profile chỉ được thực hiện bởi chủ sở hữu ban đầu của profile đó. Người khác không thể chuyển tiếp profile cho người khác nếu họ không là chủ sở hữu.

 • Tuy nhiên, nếu bạn nhận được một profile đã được chuyển tiếp và trở thành chủ sở hữu mới của profile đó, bạn có quyền chia sẻ và chuyển tiếp profile đó để quản lý và phân quyền sử dụng. Điều này giúp bạn có sự linh hoạt trong việc chia sẻ và quản lý profile một cách dễ dàng.

3.4. Chuyển nhầm profile cho người khác thì có cách nào lấy lại được không?

 • Nếu bạn vô tình chuyển tiếp nhầm profile cho người khác thì bạn không thể lấy lại được profile đó.

 • Trong trường hợp bạn không được chủ sở hữu của profile mới chia sẻ hoặc chuyển tiếp lại profile, trung tâm hỗ trợ khách hàng sẽ không thể can thiệp để lấy lại profile đã bị chuyển tiếp nhầm vì điều này sẽ nằm trong điều khoản liên quan đến thao tác bạn cũng như giữa người chuyển tiếp và người nhận.

 • Email người được chuyển tiếp profile đã được đăng ký tài khoản trên phần mềm KikiLogin

 • Bạn nên kiểm tra kĩ email người được chuyển tiếp trước khi xác nhận tránh trường hợp nhầm lẫn có thể xảy ra.

3.5. Làm thế nào để kiểm tra mình đã chuyển tiếp những profile nào cho người khác trên phần mềm KikiLogin?

 • Sau khi hoàn thành thao tác chuyển tiếp profile, bạn đã giao quyền sở hữu cho tài khoản được chuyển tiếp và profile được chuyển tiếp sẽ xuất hiện trong Danh sách browser profile của tài khoản được chuyển tiếp.

 • Điều này đồng nghĩa quyền Sử dụng (Use) và quyền Chỉnh sửa (Edit) cũng không còn thuộc về bạn nữa, trừ trường hợp Tài khoản được chuyển tiếp chia sẻ hoặc chuyển tiếp lại profile đó cho bạn.

Last updated