3. Xóa kịch bản

1. Ý nghĩa

Kịch bản phục vụ cho nhu cầu marketing của người dùng, trong trường hợp bạn có kịch bản khác tối ưu hơn hoặc khi không cần dùng đến một kịch bản nào đó trong danh sách, bạn sẽ cần tới tính năng xóa kịch bản.

2. Thao tác

Bước 1: Bạn bấm vào mục Kịch bản của tôi trong trang Kiki Automation 4.0 để hiển thị danh sách Kịch bản bạn đang sở hữu.

Bước 2: Tại cột Hành động, bấm chọn nút 3 chấm trên kịch bản bạn muốn xóa rồi chọn Xóa kịch bản.

Bước 3: Sau khi chọn Xóa kịch bản, KikiLogin sẽ cần bạn xác nhận thao tác bằng cách nhấn nút OK trên ô popup như hình minh họa dưới đây.

Ngoài ra bạn cũng có thể xoá kịch bản trực tiếp trong phần Chỉnh sửa kịch bản như sau:

Kết quả: Sau khi bấm Xác nhận, kịch bản được xóa thành công sẽ biến mất khỏi danh sách Kịch bản của tôi.

3. Câu hỏi liên quan

Tôi có thể khôi phục kịch bản đã xóa hay không?

Sau khi thực hiện thành công thao tác xóa kịch bản, bạn không thể lấy lại kịch bản đã xóa mà cần tạo kịch bản mới bằng cách thực hiện thao tác tạo kịch bản (sử dụng kịch bản mẫu, tạo từ kịch bản trắng, tải lên file .kikilogin hoặc tạo kịch bản theo yêu cầu).

Last updated