5. Sử dụng mã giảm giá

Khi bạn tiến hành mua, đổi hoặc gia hạn gói cước trên ứng dụng KikiLogin, bạn sẽ được hưởng ưu đãi mã giảm giá tự động với các mức giảm như sau:

  • Giảm 50% khi mua gói cước 1 năm

  • Giảm 20% khi mua gói cước 6 tháng

  • Giảm 10% khi mua gói cước 3 tháng

Ngoài ra, KikiLogin còn cung cấp mã giảm giá đặc biệt chỉ áp dụng trong các chương trình dành cho khách hàng liên hệ thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng của KikiLogin.

Bạn có thể sử dụng mã giảm giá trực tiếp khi thực hiện các giao dịch thanh toán mua gói cước, đổi gói hoặc gia hạn gói cước. Mã giảm giá sẽ được áp dụng tự động trong quá trình thanh toán gói cước với mức ưu đãi tốt nhất.

Nếu bạn có mã giảm giá khác từ KikiLogin, chỉ cần sao chép và dán mã giảm giá vào ô giảm giá trong phần Thanh toán gói cước để sử dụng mã của bạn.

Mỗi hóa đơn chỉ được áp dụng một mã giảm giá. Với các mã giảm giá đặc biệt từ KikiLogin, chúng tôi sẽ giới hạn số lượt sử dụng mã để đảm bảo quyền lợi cho người dùng tham gia chương trình đặc biệt.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình hiện tại, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng của KikiLogin trên ứng dụng hoặc thông qua các trang web chính thức.

Last updated