Apollo Scan là gì?

Tính năng Webcheck Apollo Scan là một công cụ mạnh mẽ trong việc xây dựng hồ sơ duyệt web chuyên nghiệp với hai tính năng chính là Scan websiteTự động fix lỗi cấu hình Profile

  • Scan website: Tính năng "Scan website" (Quét website) cho phép bạn nhập URL của trang web muốn kiểm tra. Hệ thống sẽ tự động thu thập và hiển thị các dữ liệu quan trọng như webRTC (Real-Time Communications), User Agent (đặc điểm trình duyệt), và các thông tin khác liên quan đến trình duyệt mà bạn đang sử dụng.

  • Tự động fix lỗi cấu hình Profile: Khi bạn kiểm tra dữ liệu từ "Scan website" và phát hiện các vấn đề hoặc lỗi cần chú ý trong trình duyệt, bạn có thể sử dụng tính năng này để tự động điều chỉnh và sửa chữa các lỗi đó cho profile của bạn.

Last updated