5. Đồng bộ hóa

Thực hiện các thao tác hành động giống nhau trên các cửa sổ trình duyệt.

Lưu ý: Tính năng hiện chỉ áp dụng cho trình duyệt Gomu và chỉ sử dụng trên Window.

1. Ý nghĩa

Trong quá trình phát triển, nhận thấy việc đồng bộ hành động trên nhiều cửa sổ trình duyệt mang lại rất nhiều sự tiện ích cho người dùng, KikiLogin đã phát triển tính năng Đồng bộ hóa để đáp ứng nhu cầu này. Giờ đây, với một vài thao tác đơn giản, người dùng có thể đồng bộ hóa hành động trên nhiều cửa sổ trình duyệt một cách dễ dàng và chỉ cần thực hiện thao tác trên một trình duyệt, các cửa sổ trình duyệt còn lại sẽ tự động đồng bộ theo.

2. Thao tác

Bước 1: Mở profile muốn thực hiện hành động đông bộ.

Lưu ý: Phải mở ít nhất 2 profile để có thể thực hiện thao tác đồng bộ hành động

Bước 2: Truy cập tính năng Đồng bộ hóa trên sidebar. Thực hiện các bước sau:

  • Tích chọn profile đang mở để thực hiện đồng bộ.

  • Nhấp vào "Bắt đầu đồng bộ" để bắt đầu sử dụng đồng bộ thao tác. Mọi hành động thực hiện tại cửa sổ giữa màn hình sẽ được đồng bộ với các cửa sổ còn lại.

Sau khi thực hiện các bước ở trên, người dùng đã bắt đầu có thể sử dụng tính năng đồng bộ thao tác trên các cửa sổ trình duyệt.

Lưu ý: Khi tích chọn profile đang mở, người dùng cần chú ý đến Cửa sổ chính. nếu chưa có cửa sổ chính, người dùng cần chọn cửa sổ chính.

3. Một số thông tin khác

3.1. Bảng điều khiển

Tại phần Window, người dùng có thể điều chỉnh bố cục kích thước của các cửa sổ trình duyệt.

  • Đồng bộ kích thước: Người dùng thay đổi trực tiếp kích thước trình duyệt tại cửa sổ chính, sau đó nhấp vào "Đông bộ kích thức" trên Bảng điều khiển Window.

  • Tùy chỉnh bố cục: Người dùng chọn số lương hàng và cột trên bảng điều khiển Window, sau đó nhấp vào "Tùy chỉnh bố cục". Bố cục các cửa sổ trình duyệt sẽ được thay đổi theo thông số người dùng cài đặt

  • Xem tất cả cửa sổ: Khi các cửa sổ trình duyệt bị ẩn dưới ứng dụng khác, người dùng có thể mở đồng thời các cửa sổ trình duyệt bằng cách nhấp vào "Xem tất cả cửa sổ"

Tại phần Văn bản, người dùng có thể thực hiện thao tác xóa/ dán text đang viết/ muốn dán trong quá trình đồng bộ.

  • Xóa văn bản: Xóa tất các text đang gõ trong ô nhập text đã chọn ở cửa sổ chính đồng thời cũng đồng bộ hành động xóa tại các cửa sổ đồng bộ

  • Dán văn bản: Dán text đã được copy vào ô nhập text đã chọn vào cửa sổ chính đồng thời cũng đồng bộ hành động dán tại các cửa sổ đồng bộ.

3.2. Cửa sổ chính và cửa sổ đồng bộ

Cửa sổ chính: Cửa sổ thực hiện thao tác trực tiếp, điều khiển các cửa sổ đồng bộ.

Cửa sổ đồng bộ: Cửa sổ được điều khiển bởi cửa sổ chính.

Cách cài đặt cửa sổ chính tại một trình duyệt bất kỳ người dùng click vào icon Đặt làm cửa sổ chính

Để tìm kiếm cửa sổ chính, hoặc một cửa sổ trình duyệt bất kỳ một cách nhanh chóng, người dùng click vào icon Hiển thị trình duyệt.

Lưu ý: Phải có ít nhất một cửa sổ chính và một cửa sổ đồng bộ để thực hiện đồng bộ hành động.

Lưu ý: Để có thể Cài đặt cửa sổ chính, người dùng cần dừng đồng bộ hành động.

Last updated