2.4. Đổi proxy hàng loạt

1. Ý nghĩa

Gần đây, nhiều người dùng đã chia sẻ về sự phiền toái khi phải thay đổi proxy thủ công từng cái một, đặc biệt là khi gặp sự cố với proxy. Nhằm giải quyết vấn đề này, KikiLogin đã đưa ra tính năng mới là Đổi proxy hàng loạt, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Thay vì phải lặp lại từng bước thay proxy trên mỗi một profile tương ứng, tính năng này cho phép người dùng thực hiện thao tác nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chỉ cần thực hiện một lần duy nhất, người dùng đã có thể thay đổi một số lượng lớn các proxy.

2. Thao tác

Để đổi proxy hàng loạt, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1. Chọn các profile muốn thay đổi proxy.

Bước 2. Chọn icon quả cầu trên thanh công cụ để sử dụng tính năng.

Bước 3. Nhấp "Nhập proxy" để thêm danh sách proxy mới. Thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn loại proxy muốn đổi.

  • Nhập danh sách proxy mới, sau đó ấn "Lưu".

  • Nhấp "Kiểm tra tất cả" để kiểm tra trạng thái hoạt động của proxy.

  • Click "Đổi proxy" để hoàn tất đổi hàng loạt proxy.

Lưu ý: Khi nhập danh sách proxy mới, người dùng cần đọc kỹ yêu cầu trong popup Nhập danh sách proxy mới.

Lưu ý: Đối với danh sách proxy mới muốn thay, người dùng nên sử dụng proxy cùng một loại. Ví dụ: Danh sách proxy cùng là HTTP

Lưu ý: Đối với trường hợp người dùng chọn Tắt proxy nhưng vẫn nhập X vào ô nhập proxy, tính năng sẽ ưu tiên X --> nghĩa là sẽ rơi vào trường hợp Không đổi

3. Một số thông tin khác

Câu hỏi: Ý nghĩa của Loại proxy (Không đổi, Tắt proxy, HTTP, SOCKS5) có trong phần Đổi proxy?

Câu trả lời: Ý nghĩa của thông tin trên:

  • Không đổi: Không thay đổi thông tin proxy của profile đó, giữ nguyên như ban đầu.

  • Tắt proxy: Đổi thông tin proxy trước đó thành tắt, không sử dụng proxy ở profile đó nữa.

  • HTTP: Đổi sang dùng proxy dạng HTTP.

  • SOCKS5: Đổi sang dùng proxy dạng SOCKS5.

Câu hỏi: Khi nhập một danh sách proxy mới, việc có một hoặc vài proxy có thể không hoạt động. Vậy làm thế nào để biết được, tìm kiếm proxy đó và thay thế nhanh chóng?

Câu trả lời: Người dùng click "Kiểm tra tất cả" proxy, trên màn hình Đổi proxy, người dùng thực hiện thay trực tiếp sau đó click "Kiểm tra" ngay bên cạnh (nếu có ít proxy bị lỗi) hoặc click "Kiểm tra tất cả" (kiểm tra lại toàn bộ proxy) là đã hoàn tất việc thay proxy.

Câu hỏi: Muốn kiểm tra từng proxy một thì làm như thế nào?

Câu trả lời: Để kiểm tra từng proxy, người dùng click nút "Kiểm tra" ngay bên cạnh proxy đó.

Câu hỏi: Danh sách proxy có nhiều loại khác nhau (có cả HTTP và SOCKS5), làm thế nào để đổi loại proxy nếu nhập cả danh sách đó cùng một lần thay?

Câu trả lời: KikiLogin khuyến khích người dùng mỗi lần thay nên nhập cùng 1 loại proxy. Tuy nhiên vẫn có phương pháp để người dùng có thể đổi loại proxy mà không cần phải ngồi lọc từng proxy khác nhau.

  1. Chọn loại proxy bất kỳ, nhập danh sách proxy, click "Kiểm tra tất cả".

  2. Trên màn hình Đổi proxy, kiểm tra các proxy không hoạt động. Sau đó click chọn loại proxy tương ứng tại proxy không hoạt động đó để hoàn tất đổi loại proxy.

Câu hỏi: Làm thế nào để đổi proxy trên profile bất kỳ trong quá trình đổi hàng loạt?

Câu trả lời: Để đổi proxy trên profile bất kỳ, người dùng nhập trực tiếp proxy tại ô nhập proxy của profile muốn đổi.

Last updated