2.2. Câu hỏi liên quan tới Proxy

1. Proxy hoạt động lúc được lúc không thì cần xử lý như thế nào?

Proxy hoạt động không ổn định: Nếu proxy hoạt động không ổn định, bạn nên kiểm tra tình trạng sử dụng proxy trên nền tảng đã mua hoặc nhờ hỗ trợ từ nền tảng. Đối với proxy mua ngoài, KikiLogin không thể kiểm tra và xử lý kỹ thuật cho bạn vì liên quan đến proxy đó.

2. Tại sao cần sử dụng proxy?

Ý nghĩa của việc sử dụng proxy: Proxy là máy tính với IP riêng, giúp kết nối gián tiếp thông qua mạng trung gian. Proxy thực hiện yêu cầu web, thu thập và chuyển tiếp dữ liệu về máy tính của bạn, giúp ẩn danh và tránh truy cập vào các trang web cụ thể dựa trên địa chỉ IP.

KikiLogin giúp bạn thiết lập môi trường độc lập cho từng profile bằng cách kết hợp 1 profile mới với 1 proxy mới, giúp nuôi tài khoản an toàn và tránh checkpoint.

3. Làm cách nào để chuyển đổi proxy từ khác quốc gia sang đồng nhất quốc gia với via mà không bị checkpoint chết tài khoản?

Chuyển đổi proxy từ khác quốc gia sang đồng nhất quốc gia mà không bị checkpoint:

Bước 1: Tạo profile mới trên KikiLogin và thêm proxy mới.

Bước 2: Sử dụng đường liên kết m.facebook.com để đăng nhập vào profile với proxy mới. Nếu bị checkpoint, vào profile cũ và sử dụng mail khôi phục tài khoản.

Bước 3: Đảm bảo via hoạt động bình thường trong 2-3 ngày mà không thay đổi thông tin hồ sơ. Chạy nuôi, tương tác và seeding bình thường.

Bước 4: Xóa profile cũ sau 2-3 ngày khi via đã hoạt động bình thường.

Last updated