1.8. Nhân bản profile

1. Ý nghĩa

Nhân bản profile giúp bạn tránh trường hợp tắc nghẽn hoặc gặp sự cố khi có nhiều người cùng hoạt động và sử dụng 1 profile

  • Tính năng nhân bản profile sẽ giúp chủ sở hữu profile nhân bản thêm nhiều bản sao của profile, giảm bớt sự quá tải cho 1 profile trong trường hợp có quá nhiều người cần sử dụng.

  • Việc nhân bản profile chỉ đơn thuần làm tăng số lượng profile nhưng các profile bản sao vẫn được giữ nguyên dữ liệu, thông số cũng như lịch sử trình duyệt của profile gốc. Nói một cách khác, kể cả có 5 hay nhiều profile nhân bản thì chúng vẫn được coi là 1 profile được cấu tạo với mô hình 1 cấu hình máy tính - 1 proxy.

  • Tính năng nhân bản profile đồng thời hỗ trợ chủ sở hữu của profile gốc có thể dễ dàng quản lý mọi hoạt động, thao tác trình duyệt của nhiều người chỉ bằng việc theo dõi 1 profile gốc thay vì phải mở nhiều profile trên máy tính.

Trong trường hợp bạn muốn chuyển tiếp profile cho người khác nhưng vẫn muốn giữ profile gốc và là chủ sở hữu profile đó, bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản profile và chuyển tiếp profile đã nhân bản cho người khác.Điều này đồng nghĩa với việc 1 profile sẽ được quản lý bởi trên 2 tài khoản chủ sở hữu.

2. Thao tác

Bước 1: Bấm chọn "Nhân bản profile"

Tại mục Tất cả Profiles, chọn Profile cần xóa, nhấn chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm cuối mỗi profile để hiển thị danh sách hành động, chọn Nhân bản Profile.

Bước 2: Xuất hiện profile nhân bản

Sau khi nhân bản profile, profile bản sao sẽ xuất hiện trong danh sách profile tại mục Tất cả profiles. Các dữ liệu ở Profile bản sao sẽ được giữ y nguyên như Profile gốc.

Tên profile sẽ được giữ nguyên có số thứ tự bản sao kèm theo (VD: Kikilogin01 [1]). Số kèm theo tên profile tại profile bản sao tượng trưng cho số lần nhân bản của profile gốc.

3. Các câu hỏi liên quan

3.1. Khi nhân bản profile thì proxy của profile đó có nhân bản theo không?

Sau khi nhân bản profile thì cấu hình máy tính và proxy sẽ được nhân bản theo, cookie sẽ không được nhân bản sang profile mới.

Trong quá trình nuôi tài khoản bạn không nên dùng chung quá nhiều IP cho các profile khác nhau. Điều này sẽ dẫn đến việc khi nền tảng quét IP bạn sẽ gặp nguy hiểm.Khi nhân bản profile, tên profile sẽ được giữ và kèm theo số thứ tự như hình dưới.

3.2. Khi nhân bản profile_01 có sử dụng proxy US đã đăng nhập sẵn nick fb_01 thì điều gì sẽ xảy ra?

Trong trường hợp profile_01 trên phần mềm KikiLogin có sử dụng proxy US đã đăng nhập sẵn nick FB_01 thì khi nhân bản profile_01 đó sẽ xảy ra các điều như sau:

  • Các thông số cấu hình profile sẽ được giữ nguyên

  • Proxy sẽ được nhân bản theo

  • Cookies của profile gốc sẽ không được nhân bản theo

  • Ghi chú profile sẽ không được nhân bản theo

  • Tên profile sẽ có thêm số thứ tự ở đằng sau. Ví dụ: Profile gốc có tên: Profile_1 ⇒ Profile nhân bản sẽ có thêm số tự tự ở đằng sau: Profile_1 [1]

  • Nếu profile gốc có lưu ghi chú thì sau khi nhân bản, profile nhân bản sẽ không xuất hiện ghi chú đó nữa.

Last updated