3.3. Chỉnh sửa Nhóm & Tag

1. Ý nghĩa

Trong quá trình sử dụng, nhu cầu và mục đích sử dụng nhóm profile có thể thay đổi. Người dùng có thể chỉnh sửa nhóm để dễ dàng phân biệt và quản lý chúng.

2. Thao tác

2.1. Chỉnh sửa Nhóm

Bước 1: Truy cập vào phần "Lọc theo nhóm" trên trang hiển thị của KikiLogin và chọn nhóm cần chỉnh sửa. Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở cuối thanh Nhóm, sau đó chọn "Chỉnh sửa". Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ pop-up cho phép thay đổi tên và màu sắc theo nhu cầu và mục đích sử dụng.

Bước 3: Ấn “Lưu” để hoàn tất thao tác chỉnh sửa.

2.2. Gắn Tag nhóm

Thêm vào đó, người dùng cũng có thể gắn tag nhanh cho profile trực tiếp trên danh sách.

Last updated