1.5. Khôi phục profile

1. Ý nghĩa

Bạn muốn khôi phục profile trên phần mềm KikiLogin khi:

  • Profile đó bị vô tình xóa nhầm (do thao tác từ phía bạn)

  • Profile trước đó đã bị xóa tuy nhiên bạn cần lấy lại để phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc công việc

  • Tính năng Khôi phục profile có thể hoàn toàn giải quyết các vấn đề trong quá trình xóa profile của bạn. Tính năng “Khôi phục profile” vẫn đảm bảo rằng các dữ liệu trong profile đã bị xóa vẫn được giữ nguyên sau khi khôi phục. Điều này đồng thời giúp tiết kiệm thời gian hơn cho bạn thay vì phải tạo 1 profile mới hoàn toàn và thiết lập dữ liệu mới cho profile đó.

Bạn có thể khôi phục profile trong mục “Profile đã xóa” hiển thị tại trang chủ ứng dụng KikiLogin (như hình minh họa phía dưới). Tuy nhiên, bạn chỉ có thể khôi phục profile đã xóa trong vòng 29 ngày kể từ thời điểm bắt đầu xóa profile. Sau 29 ngày nếu profile đó không được khôi phục thì hệ thống KikiLogin sẽ tự động xóa vĩnh viễn profile đó, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể lấy lại profile đó được nữa.

2. Thao tác

Cách 1: Khôi phục từng profile

Bước 1: Bạn chỉ cần vào mục "Profile đã xóa" ở ngay trang chủ hiển thị của phần mềm KikiLogin.

Bước 2: Tại đây, bạn nhấn chọn biểu tượng 3 chấm tại cột hành động ở cuối profile cần khôi phục, nhấn chọn mục “Khôi phục profile".

Bước 3: Sau đó profile sẽ được chuyển lại về danh mục profile đang sử dụng của bạn tại mục “Tất cả profile”

Cách 2: Khôi phục hàng loạt profile

Bước 1: Vào mục "Profile đã xóa" ở ngay trang chủ hiển thị của phần mềm KikiLogin.

Bước 2: Chọn những profile muốn khôi phục hoặc chọn tất cả profile

Bước 3: Sau khi tích chọn những profile cần khôi phục màn hình hiên thị nút thao tác → click chọn Khôi phục profile.

Bước 4: Sau khi khôi phục, những profile được khôi phục sẽ hiển thị tại màn hình tất cả profile.

Last updated