3. Mở KikiLogin lên trắng trang

Nguyên nhân

Khi mở phần mềm KikiLogin lên sử dụng, tốc độ đường truyền mạng kém dẫn tới API tải trước giao diện. Vì vậy, người dùng sẽ gặp phải trường hợp giao diện bị trắng màn hình.

Cách xử lý

Bạn có thể xử lý tình huống này ngay bằng cách sử dụng tổ hợp phím Ctrl+ Shift+ R trên bàn phím hoặc thao tác chọn View -> Force Reload trên góc bên trái màn hình.

Last updated