1. Profile

Profile trong KikiLogin

Trong KikiLogin, việc tạo profile tương đương với việc tạo một môi trường hoạt động mới và an toàn cho tài khoản marketing của bạn trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử như Facebook, Instagram, Tiktok, Shopee, Lazada, eBay, và nhiều nền tảng khác.

Kết hợp giữa cấu hình máy tính và proxy, KikiLogin tạo ra một môi trường riêng biệt để nuôi dưỡng và vận hành tài khoản marketing của bạn. Tỷ lệ bị các nền tảng kiểm tra an ninh (checkpoint) và tỷ lệ tài khoản bị khóa giảm đi đáng kể. Điều này không chỉ giúp công việc marketing của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, mà còn giảm thiểu chi phí cần thiết cho các chiến dịch marketing.

page1.1. Tạo mới profilepage1.2. Chỉnh sửa profilepage1.3. Xoá profilepage1.4. Tìm kiếm profilepage1.5. Khôi phục profilepage1.6. Chia sẻ profilepage1.7. Chuyển tiếp profilepage1.8. Nhân bản profilepage1.9. Import thêm cookie vào profilepage1.10. Nâng cấp User Agent

Last updated