7. Facebook Data Scan

Thu thập thông tin người dùng

Tính năng chỉ áp dụng cho profile trình duyệt Gomu. Người dùng cần đăng nhập tài khoản Facebook trước khi sử dụng.

1. Ý nghĩa

Facebook Data Scan là một công cụ mạnh mẽ và tự động, giúp người dùng dễ dàng thu thập thông tin người dùng Facebook. Công cụ này rất hữu ích cho các nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu, và những người cần phân tích dữ liệu người dùng hoặc xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. Khi bạn nhập link của bài viết, group, danh sách bạn bè, hoặc link reel, tool sẽ tự động quét và thu thập các thông tin quan trọng như UID, tên, và URL profile của những người đã like hoặc bình luận.

Một số tính năng có trong tool:

  • Quét thành viên nhóm: Quét thông tin người dùng qua link group

  • Quét tương tác bài viết: Quét thông tin người dùng qua link bài viết

  • Quét danh sách bạn bè: Quét thông tin người dùng qua link bạn bè

  • Quét bình luận reel: Quét thông tin người dùng từ bình luận reels

2. Thao tác chung

Bước 1: Chọn tính năng theo nhu cầu sử dụng

Bước 2: Tuỳ chỉnh cấu hình có trong tính năng

  • Dán/ Nhập link cần quét

  • Chọn profile để quét

Bước 3: Click Bắt đầu để tiến hành quét thông tin

3. Thông số chi tiết

Nhập link (1): Là link cần quét. Chọn quét theo tính năng nào thì nhập link có dạng của tính năng đó.

Khi sao chép link người dùng cần chú ý nhập đúng link, bỏ ký tự / ở cuối cùng để tránh xảy ra lỗi.

Page curson (2): Dán mã để quét tiếp số lượng thành viên còn lại nếu việc quét trước đó bị dừng không quét tiếp được. Mã được sinh ra sau khi xuất hiện phần quét (xem chi tiết tại Page hiện tại). Copy đoạn mã và dán vào Page curson, sau đó chọn một profile khác để tiếp tục quét số thông tin người dùng còn lại.

Reset(3): Click để thực hiện một lần quét khác với link khác.

Hiển thị bảng kết quả(4): Click để hiển thị bảng xem chi tiết kết quả.

Quá trình quét hoàn thành không phụ thuộc vào con số hiển thị trên màn hình (số màu xanh), mà phụ thuộc vào trình duyệt đã tắt

Số lượng (màu xanh lá) là thông tin facebook trả về nên tool không chắc chắn sẽ trả đủ số lượng đã quét, có thể sẽ lấy được nhiều thông tin hơn, hoặc ít thông tin hơn.

Ví dụ:

  • Trường hợp thiếu: Sau khi click Bắt đầu để chạy: Tool nhận được tổng số lượng là 388, nhưng sẽ có người dùng facebook huỷ bỏ không click like, tym,... và xoá bình luận đi, lúc này Facebook sẽ trả về thiếu.

  • Trường hợp lấy được nhiều hơn: Sau khi click Bắt đầu để chạy: Tool nhận được tổng số lượng là 388, nhưng sẽ có người dùng facebook khác thả like, tym,... hoặc bình luận thêm, lúc này Facebook sẽ trả về nhiều thông tin hơn tổng số lượng đã nhận được ban đầu.

Export CSV(5): Xuất file kết quả quét dưới dạng .csv.

Export Excel(6): Xuất file kết quả dưới dạng .xlsx.

Hiển thị trạng thái quét(7): Hiển thị màn hình phần trạng thái quét.

Page hiện tại(8): Mã được sinh ra để áp dụng cho phần Page curson. Copy mã dán vào Page curson, sau đó chọn một profile khác để quét tiếp nếu không muốn quét lại các thông tin đã được quét trước đó.

Việc tool dừng không quét nữa tức là:

  • Nếu trình duyệt đã tắt -> đã quét xong.

  • Nếu trình duyệt chưa tắt, số hiển thị (màu xanh lá) không tăng -> Tài khoản (profile) dùng để quét đã bị Facebook hạn chế, cần dùng một tài khoản (profile) khác để quét.

Last updated