4.1. Tạo mới và phân quyền thành viên

1. Ý nghĩa

Ý nghĩa của việc tạo mới thành viên là mở rộng đội ngũ và hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả. Khi tạo mới thành viên, tài khoản Leader có khả năng thêm một người dùng mới vào nhóm của mình và cung cấp cho họ các phân quyền cụ thể.

Các phân quyền như "Tạo profile," "Chia sẻ profile," và "Chuyển tiếp profile" giúp xác định quyền hạn và khả năng của thành viên mới trong việc quản lý và sử dụng profiles trên KikiLogin.

2. Thao tác

Bước 1: Tạo người dùng mới

Truy cập vào mục “Quản lý thành viên” hiển thị tại cột nằm bên trái màn hình hiển thị, nhấn chọn “Quản lý thành viên”.

Nhấn chọn ô “Tạo người dùng mới” nằm tại góc phải phía trên màn hình hiển thị.

Bước 2: Điền email và mật khẩu dành cho tài khoản thành viên.

Lưu ý email tài khoản thành viên:

 • Email tài khoản thành viên không bắt buộc là email đã được đăng ký gmail

 • Email tài khoản thành viên chỉ dùng để hoạt động nội bộ theo nhóm dưới sự quản lý của tài khoản leader, cho nên sẽ không nhận được thông báo kích hoạt tài khoản từ KikiLogin

 • Người dùng nên đặt email tài khoản thành viên theo cấu trúc: Tên thành viên + vị trí đảm nhiệm trong nhóm + @gmail.com (Ví dụ: lephuongmkt@gmail.com) ⇒ Việc này sẽ giúp Leader dễ dàng quản lý các thành viên trong nhóm cũng như đảm bảo công việc hiệu quả hơn

 • Email tài khoản thành viên không được trùng với email đã đăng ký tài khoản trên phần mềm KikiLogin

Lưu ý mật khẩu tài khoản thành viên:

 • Ngay khi hiển thị popup tạo tài khoản thành viên mới, hệ thống Kiki đã tự động tạo một mã mật khẩu cho tài khoản thành viên đó, tuy nhiên khá khó ghi nhớ cho người dùng (Ví dụ: dZU4jLJY)

 • Trong trường hợp tạo ra nhiều tài khoản thành viên, người dùng nên đặt mật khẩu cho các tài khoản thành viên phù hợp với cá nhân cũng như tính chất công việc để dễ ghi nhớ và quản lý thành viên hiệu quả hơn.

 • Mật khẩu tài khoản thành viên bắt buộc phải có ít nhất 6 kí tự trở lên

Bước 3: Phân quyền thành viên

Sau khi tạo email và mật khẩu tài khoản thành viên, bạn cần phần quyền sử dụng tài khoản thành viên:

 • Chức năng Tạo profile: Tài khoản thành viên sẽ được xem và mở các profile do leader cấp và được tạo các profile mới để sử dụng theo mục đích.

 • Chức năng Chia sẻ profile: Tài khoản thành viên sẽ được xem và mở các profile do leader cấp và chỉ được chia sẻ profile cho các thành viên khác trong team

 • Chức năng Chuyển tiếp: Tài khoản thành viên sẽ được xem và mở các profile do leader cấp và chỉ được chuyển tiếp profile đang sử dụng cho các thành viên khác cùng team

Nếu lúc tạo tài khoản thành viên mà bạn không bật chọn bất kỳ quyền nào thì tài khoản thành viên đó chỉ có thể xem và mở các profile được chia sẻ. Việc phân quyền rõ ràng cho các tài khoản thành viên sẽ giúp cho leader quản lý và đảm bảo được sự riêng tư cho các profile dùng trong công việc và tránh sự cố bị rò rỉ thông tin.

Bước 4: Nhấn chọn “Tạo người dùng”

Một tài khoản thành viên mới sẽ lập tức cập nhật trong Danh sách người dùng trong mục “Quản lý thành viên”

3. Các câu hỏi liên quan

3.1. Tạo mới tài khoản thành viên thì tài khoản thành viên có cần vào email để xác nhận đăng ký từ hệ thống KikiLogin không?

Nhiệm vụ của tính năng “Quản lý thành viên” và tạo tài khoản thành viên cho người khác là để quản lý và phân quyền thành viên trong một team. Tài khoản thành viên sẽ được tạo và quản lý bởi tài khoản của Leader vậy nên tài khoản thành viên sẽ không cần vào email để xác nhận đăng ký từ hệ thống KikiLogin. Thành viên chỉ cần đăng nhập vào phần mềm KikiLogin bằng user + password mà tài khoản Leader đã tạo trước đó vào hoạt động dưới sự phân quyền và quản lý của tài khoản Leader.

3.2. Nếu đạt đến ngưỡng tạo thành viên tối đa của gói cước thì cần làm gì để có thể tạo thêm tài khoản thành viên?

Nếu đạt đến ngưỡng tạo thành viên tối đa của gói cước thì người dùng không thể tạo thêm thành viên được nữa. Nếu bạn có nhu cầu cần nâng cấp thêm số tài khoản thành viên trong team hãy truy cập mục Nâng cấp tại mục “Thông tin gói cước” trong phần “Trung tâm thanh toán” để nâng cấp lên gói cước cao hơn đáp ứng được yêu cầu công việc của bạn.

 • Trong trường hợp gói cước mà tài khoản đang sử dụng đã hết hạn sử dụng thì khi nâng cấp lên gói cước mới, hệ thống sẽ bắt đầu tính thời gian sử dụng sau khi nâng cấp bắt đầu từ thời điểm thanh toán gói cước mới.

 • Trong trường hợp gói cước mà tài khoản đang sử dụng chưa hết hạn sử dụng thì khi nâng cấp lên gói cước mới, hệ thống sẽ quy đổi thêm số ngày tương ứng cộng vào gói cước mới cho tài khoản.

 • Trong trường hợp người dùng không muốn quy đổi giá trị gói cước cũ còn thừa thành số ngày sử dụng cộng dồn vào thời gian sử dụng gói cước mới, Kikilogin cũng hỗ trợ quy đổi giá trị phải trả khi nân cấp lên gói cước mới theo cách sau: Số tiền phải trả khi nâng cấp gói cước = Giá trị gói cước mới - Số dư giá trị của gói cước cũ (Số dư giá trị của gói cước cũ sẽ được KikiLogin tự động chuyển đổi từ số ngày chưa sử dụng của gói cước đó)

3.3. Mỗi tài khoản KikiLogin được quyền tạo tối đa bao nhiêu thành viên?

Số lượng thành viên tối đa mà mỗi tài khoản có thể tạo phù thuộc vào giá trị gói cước mà tài khoản đó đang sử dụng.

 • Với gói cước Solo sẽ không có tính năng quản lý thành viên

 • Với gói cước Team sẽ tạo được tối đa 10 thành viên

 • Với gói cước Scale sẽ tạo được tối đa 20 thành viên

 • Với gói cước Business sẽ tạo được tối đa 30 thành viên

Last updated