2. Chỉnh sửa kịch bản

1. Ý nghĩa

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể thay đổi kịch bản (chỉnh sửa Block, Section, Step) theo ý muốn và mục đích sử dụng của mình bằng cách thực hiện các thao tác Chỉnh sửa kịch bản.

2. Thao tác

Bước 1: Chọn mục Kịch bản của tôi trên trang Kiki Automation 4.0 để thấy danh sách kịch bản đang sở hữu.

Bước 2: Click chọn tên kịch bản muốn chỉnh sửa.

Bước 3: Chỉnh sửa kịch bản và bấm nút Lưu kịch bản ở góc bên phải màn hình để lưu lại chỉnh sửa đã tạo

Last updated