1. Giới thiệu gói cước

KikiLogin hiện đang có 4 gói cước dành cho các khách hàng với những nhu cầu khác nhau:

1. Solo

 • Gói Solo của KikiLogin có giá 24$/tháng nếu mua theo năm và 49$/tháng nếu mua theo tháng.

 • Gói Solo sẽ bao gồm toàn bộ tính năng bảo vệ vân tay trình duyệt với khả năng lưu trữ tối đa 50 profile, chia sẻ profile cho tất cả mọi người và tính năng Kiki Automation 4.0.

2. Team

 • Gói Team của KikiLogin có giá là 49$/ tháng nếu mua theo năm và 99$/ tháng nếu mua theo tháng.

 • Gói Team sẽ thích hợp và tối ưu cho đội nhóm nhỏ với khả năng lưu trữ tối đa 300 profile, chia sẻ profile cho tất cả mọi người và Kiki Automation 4.0. Gói Team sẽ giúp tạo tối đa 10 thành viên trong team: bạn có thể tạo tài khoản và quản lí danh sách profile của team. Tính năng API tự động sẽ được kích hoạt ở gói Team.

3. Scale

 • Gói Scale của KikiLogin có giá là 104$/tháng nếu mua theo năm và 209$/tháng nếu mua theo tháng.

 • Gói Scale sẽ thích hợp và tối ưu cho đội nhóm đang phát triển & mở rộng với khả năng lưu trữ tối đa 1000 profile, chia sẻ profile cho tất cả mọi người và Kiki Automation 4.0. Gói Scale sẽ giúp tạo tối đa 20 thành viên trong team: bạn có thể tạo tài khoản và quản lí danh sách profile của team. Tính năng API tự động và KikiFarm sẽ được kích hoạt ở gói Scale.

4. Business

 • Gói Business của KikiLogin có giá là 249$/tháng nếu mua theo năm và 499$/tháng nếu mua theo tháng.

 • Gói Business sẽ dành cho công ty doanh nghiệp quy mô lớn với khả năng lưu trữ tối đa 3000 profile, chia sẻ profile cho tất cả mọi người và Kiki Automation 4.0. Gói Businesssẽ giúp tạo tối đa 30 thành viên trong team: bạn có thể tạo tài khoản và quản lí danh sách profile của team. Tính năng API tự động và KikiFarm sẽ được kích hoạt ở gói Business.

Lưu ý: Tất cả các gói cước đã bao gồm:

 • Đồng bộ profile mọi thiết bị

 • Không giới hạn dung lượng profile

 • Toàn bộ tính năng bảo vệ vân tay trình duyệt

 • Bản chromium tuỳ chỉnh cho việc bảo vệ vân tay trình duyệt

 • Hàng ngàn vân tay trình duyệt sạch

 • Tự động nhận ngôn ngữ, múi giờ, GPS của proxy

 • Toàn bộ các tính năng quản lý profile

 • Tương thích nhiều loại proxy khác nhau

Last updated