2. Google Auto Login

Công cụ đăng nhập tài khoản gmail tự động

Lưu ý: Công cụ hiện chỉ áp dụng cho trình duyệt Gomu.

1. Ý nghĩa

Gmail Auto Login là một công cụ được phát triển để tự động đăng nhập số lượng lớn tài khoản Gmail vào KikiLogin một cách nhanh chóng và tự động.

Với khả năng tự động hóa quy trình đăng nhập, công cụ này mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao cho người dùng, đặc biệt là những người có nhu cầu quản lý hàng loạt tài khoản Gmail hoặc cần đăng nhập số lượng lớn tài khoản Gmail để sử dụng.

2. Thao tác

Nguyên lý hoạt động của công cụ: Sau khi cài đặt, tuỳ chỉnh đầy đủ các thông số, người dùng nhấp "Bắt đầu", công cụ sẽ bắt đầu tạo profile mới và bắt đầu quá trình đăng nhập tài khoản với thông tin người dùng đã cài đặt.

Lưu ý: Công cụ đáp ứng việc đăng nhập trên profile mới hoàn toàn, không áp dụng profile người dùng đã tạo trước đó.

Bước 1: Nhập/Điền các thông tin tuỳ chọn profile. Có thể bỏ qua các bước này.

  • Chọn Hệ điều hành. Mặc định là Windows

  • Chọn/ Tạo nhóm cho profile sau khi chạy Google Auto Login. Không chọn mặc định là nhóm gốc.

  • Cài đặt khi gặp lỗi.

  • Dịch vụ Giải captcha.

Lưu ý: Để sử dụng dịch vụ giải captcha trong quá trình đăng nhập tự động, người dùng phải áp key giải mã captcha.

Câu hỏi: Mua key giải captcha ở đâu?

Câu trả lời: Người dùng có thể mua key giải mã captcha tại https://2captcha.com/

Câu hỏi: Số lần thử lại khi gặp lỗi là gì?

Câu trả lời: Là số lần hệ thống tự động lặp lại quá trình đăng nhập với profile đăng nhập không thành công trong khi profile đó vẫn đang mở.

Câu hỏi: Xoá các profile không đăng nhập được là gì? Và nếu profile trong quá trình nếu có tài khoản bị lỗi, hoặc có một vài tài khoản nào đó bị thiếu thông tin (thiếu mật khẩu,...) do người dùng nhập thiếu thì profile đó sẽ được chuyển đi đâu?

Câu trả lời: Chọn Xoá các profile không đăng nhập được để tránh trường hợp người dùng không biết được profile nào đã lỗi, profile nào đăng nhập thành công sau khi chạy xong.

Nếu tích chọn chức năng trên, profile bị lỗi sau khi chạy xong sẽ tự động chuyển vào mục Profile đã xoá.

Bước 2: Nhập danh sách proxy. Sau đó nhấp "Kiểm tra proxy" để kiểm tra trạng thái hoạt động của proxy. Thông tin chi tiết về proxy, người dùng xem tại công cụ Google Auto Login.

Câu hỏi: Kiểm tra trùng lặp là gì?

Câu trả lời: Kiểm tra những proxy đã có trong danh sách có số lần xuất hiện > 1. Nếu người dùng tích chọn, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các proxy giống nhau. Để sử dụng các proxy giống nhau, người dùng bỏ tích tại mục Kiểm tra trùng lặp.

Lưu ý: Người dùng bắt buộc phải "Kiểm tra proxy" trước khi chạy để tránh lỗi trong quá trình đăng nhập tự động.

Bước 3: Nhập danh sách tài khoản gmail.

Nhập danh sách tài khoản Google có đúng định dạng như sau:

  • Email|Password|Recover_Email

  • Email|Password

Mỗi thông tin ở định dạng được ngăn cách bởi dấu |.

Lưu ý: Danh sách tài khoản Google phải đúng định dạng. Mỗi tài khoản là 1 dòng.

Lưu ý: Mỗi 1 tài khoản tương ứng với 1 profile. Mỗi proxy đã nhập ở bước 2 trên tương ứng với một tài khoản ở bước 3. Vì vậy, hãy nhập liền các thông tin, đừng bỏ trống dòng.

Bước 4: Sau khi cài đặt các thông tin ở trên. Nhấp "Bắt đầu" để chạy.

Để xem trạng thái và kết quả chạy, người dùng xem tại mục Kết quả

Câu hỏi: Thêm tất cả vào danh sách và thử lại hoạt động như thế nào?

Câu trả lời: Nếu người dùng muốn chạy lại những profile đăng nhập tài khoản thất bại, nhấp "Thêm tất cả vào danh sách và thử lại". Hệ thống sẽ tự động update tài khoản lỗi với proxy tương ứng với tài khoản đó.

Last updated