6. So sánh công nghệ Kiki Automation với các công nghệ nuôi nick truyền thống khác

6.1. Công nghệ truyền thống (sử dụng phần mềm nuôi nick)

  • Ưu điểm: Nuôi được nhiều nick trên một thiết bị.

  • Nhược điểm: Phải sử dụng 2 công cụ khác nhau, giao diện khó sử dụng và khó tùy chỉnh kịch bản, không tạo được môi trường độc lập cho từng tài khoản.

6.2. Cài đặt extension nuôi nick lên trình duyệt hiện tại

  • Ưu điểm: Nhẹ, nhưng cần cài đặt cho từng profile khác nhau

  • Nhược điểm: Khó chạy số lượng lớn, khi sang máy khác phải cài đặt lại, phải cài nhiều tiện ích riêng lẻ cho các mục đích sử dụng khác nhau.

6.3. Cách Kiki giải quyết và sự khác biệt:

Kiki Automation 4.0 tự động hóa các thao tác thủ công trên môi trường độc lập, tự động nuôi nick trên profile chứa tài khoản cần nuôi, giảm thiểu khả năng tài khoản bị checkpoint cao hơn so với các công cụ truyền thống khác.

Last updated