3. Google Auto Farm

Công cụ tự động nuôi tài khoản Google

Lưu ý: Tính năng hiện chỉ áp dụng cho trình duyệt Gomu. Người dùng phải đăng nhập tài khoản Google trước khi sử dụng.

1. Ý nghĩa

Google Auto Farm là một công cụ tự động hóa các hoạt động trên các tài khoản Google. Công cụ này được thiết kế để giảm bớt gánh nặng nuôi số lượng lớn tài khoản Gmail của người dùng. Thay vì phải thực hiện các tác vụ thủ công một cách đơn lẻ trên từng tài khoản, Google Auto Farm cho phép người dùng tự động hóa quy trình này một cách hiệu quả. Từ việc tạo Google Alert đến việc tương tác và gửi email, công cụ này mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian đáng kể cho người dùng.

2. Thao tác

Bước 1: Click chọn chức năng muốn sử dụng, ví dụ, click chọn "Tạo thông báo Google Alert"

Bước 2: Tùy chỉnh cấu hình của các chức năng. Thực hiện các bước sau:

  • Click tuỳ chỉnh cấu hình của chức năng đó. Ví dụ, click "Cấu hình Google Alert" để tuỳ chỉnh Tạo thông báo Google Alert

  • Nhập đầy đủ các thông tin trong phần cấu hình.

Bước 3: Click "Chọn profile". Sau đó nhấp "Bắt đầu" để bắt đầu chạy.

3. Cấu hình thông số các chức năng

3.1. Tạo thông báo Google Alert

Danh sách từ khóa: Từ khóa để tạo Google Alert

Lưu ý: Mỗi từ khóa là 1 dòng

3.2. Tương tác với Gmail

Các hành động được thực hiện: Đọc mail và Gửi mail

Danh sách email: Nhập để gửi tin nhắn đến email bất kỳ trong danh sách này. Mỗi email là 1 dòng.

Lưu ý: Email phải đúng định dạng: local-part@domain. Ví dụ: nguyenvana@gmail.com, lieungocmai@hotmail.com,...

Nội dung email: Nhập để gửi nội dung tới email đã được chọn trong danh sách trên. mỗi nội dung là 1 dòng.

Lưu ý: Nội dung email phải đúng định dạng: Tiêu đề|Nội dung

Ví dụ: Sách nghiên cứu Y học| Sách nghiên cứu Y học là tài liệu chứa thông tin về các nghiên cứu, phân tích và khám phá trong lĩnh vực y học. Nó cung cấp những kiến thức mới nhất về các bệnh lý, phương pháp điều trị và tiến bộ trong ngành y học, giúp cải thiện hiểu biết và thực hành lâm sàng cho các chuyên gia y tế.

3.3. Tạo Google Docs

Các hoạt động được thực hiện: Tạo Google Docs với nội dung và tiêu đề đã nhập

Nội dung Google Docs: Nhập để tạo docs với nội dung và tiêu đề đã nhập. Mỗi nội dung là một dòng.

Lưu ý: Nội dung phải đúng định dạng: Tiêu đề|Nội dung

Ví dụ: Sách nghiên cứu Y học| Sách nghiên cứu Y học là tài liệu chứa thông tin về các nghiên cứu, phân tích và khám phá trong lĩnh vực y học. Nó cung cấp những kiến thức mới nhất về các bệnh lý, phương pháp điều trị và tiến bộ trong ngành y học, giúp cải thiện hiểu biết và thực hành lâm sàng cho các chuyên gia y tế.

3.4. Tạo Google Photo

Các hoạt động được thực hiện: Upload ảnh từ máy tính lên Google Photo

Nhập đường dẫn folder chứa ảnh: Nhập đường dẫn trên máy tính của folder có chứa ảnh. Mỗi đường dẫn là 1 dòng.

Lưu ý: Đường dẫn phải đúng định dạng:

  • C:\\..\\đường dẫn folder ảnh

  • D:\..\đường dẫn đến folder ảnh

3.5. Tương tác Youtube

Các hành động được thực hiện: Tạo kênh Youtube Studio, xem video với từ khóa tìm kiếm trong danh sách đã nhập, bình luận video.

Danh sách từ khóa tìm kiếm: Nhập để tìm kiếm video youtube.

Nội dung bình luận: Nhập để bình luận video đã xem.

Lưu ý: mỗi từ khóa tìm kiếm và nội dung bình luận là một dòng

3.6. Sử dụng ChatGPT

Tích chọn để sử dụng cho các phần được áp dụng ChatGPT. Hiện đang áp dụng cho các chức năng:

  • Tương tác Gmail: Nội dung Email

  • Tương tác Youtube: Nội dung bình luận

Danh sách API key: Nhập key của ChatGPT để có thể sử dụng ChatGPT cho các phần bình luận, nội dung tin nhắn.

Lưu ý: Để sử dụng được ChatGPT, cần chú ý phải tích chọn sử dụng chức năng ChatGPT ở cột bên trái và phải cấu hình ChatGPT thì mới có thể sử dụng.

Lưu ý: Đối với những chức năng có mục Sử dụng ChatGPT, khi người dùng nhập cả nội dung email/bình luận tại ô text Nội dung email/Nội dung bình luận và tích chọn cả ChatGPT thì sẽ ưu tiên sử dụng ChatGPT

4. Một số thông tin khác

4.1. Lưu và Nhập cấu hình

Lưu cấu hình: Lưu các cấu hình đã nhập ở trước đó. File được lưu dưới dạng .json

Nhập cấu hình: Import cấu hình đã được Lưu và xuất file ở phía trên.

Lưu ý: Việc Lưu cấu hình không lưu profile đã chọn, chỉ lưu cấu hình đã cài ở phần tùy chỉnh.

4.2. Xem kết quả sau khi chạy xong

Sau khi chạy xong, click vào "Xem kết quả" để biết được trạng thái và kết quả chạy.

Để biết thông tin lỗi, di chuột vào dấu X trên bảng kết quả chạy

Để chạy lại những chức năng bị lỗi của profile bất kỳ, clcik chọn "Thử lại".

Lưu ý: Đối với việc chạy lại profile bị lỗi: Chỉ chạy lại những chức năng bị lỗi (bảng kết quả hiển thị dấu X), những chức năng thành công sẽ không chạy lại.

Last updated