Giới thiệu cơ bản giao diện thiết kế kịch bản

Giao diện màn hình thiết kế kịch bản

1. Vùng thiết kế kịch bản

2. Danh sách step

Hiển thị danh sách các step: kéo step ra vùng thiết kế kịch bản hoặc click chuột vào step muốn sử dụng

3. Thanh tiện ích

Import Nodes: Dán các node đã được copy vào kịch bản

Undo (Ctr+Z): Đảo ngược hành động của một hành động trước đó

Redo (Ctr+Shift+Z): Tính năng được cung cấp sau khi bạn thực hiện undo

  • Zoom in (Lăn chuột lên trên): Phóng to vùng thiết kế kịch bản

Zoom out (Lăn chuột xuống dưới): Thu nhỏ vùng thiết kế kịch bản

Fit view: Đưa vùng thiết kế kịch bản về vị trí mặc định

Toggle interactivity: Khoá màn hình thiết kế, người dùng không thể click và kéo node đang ở vùng thiết kế, chỉ kéo được mindmap

4. Thanh công cụ

Collapse/Expand sidebar: Thu nhỏ/Phóng to mục chứa step

Search node/id node: Tìm kiếm node/id node có trên vùng thiết kế kịch bản

Select Profile: Chọn và tìm kiếm profile để chạy kịch bản được thiết kế tại vùng thiết kế kịch bản

Start: Click để chạy kịch bản được thiết kế với profile đã chọn

5. Copy và Import Nodes

Copy Nodes: Cách thực hiện: Click phím Shift + Click kéo chuột trái để bôi đen vùng chứa node muốn sao chép trên màn hình thiết kế kịch bản. Sau đó click icon sao chép

Import Nodes: Cách thực hiện:

  • Cách 1: Click vào dấu sau đó click chọn Import Node, dán các Node vừa được sao chép vào popup Import Node và click Import Node

  • Cách 2: Click vào icon Import Nodes tại thanh tiện ích, dán các Node vừa được sao chép vào popup Import Node và click Import Node

Last updated