Giới thiệu cơ bản giao diện thiết kế kịch bản

Giao diện màn hình thiết kế kịch bản

1. Vùng thiết kế kịch bản

2. Danh sách step

Hiển thị danh sách các step: kéo step ra vùng thiết kế kịch bản hoặc click chuột vào step muốn sử dụng

3. Thanh tiện ích

 • Import Nodes: Dán các node đã được copy vào kịch bản

 • Undo (Ctr+Z): Đảo ngược hành động của một hành động trước đó

 • Redo (Ctr+Shift+Z): Tính năng được cung cấp sau khi bạn thực hiện undo

 • Zoom in (Lăn chuột lên trên): Phóng to vùng thiết kế kịch bản

 • Zoom out (Lăn chuột xuống dưới): Thu nhỏ vùng thiết kế kịch bản

 • Fit view: Đưa vùng thiết kế kịch bản về vị trí mặc định

 • Toggle interactivity: Khoá màn hình thiết kế, người dùng không thể click và kéo node đang ở vùng thiết kế, chỉ kéo được mindmap

4. Thanh công cụ

 • Collapse/Expand sidebar: Thu nhỏ/Phóng to mục chứa step

 • Search node/id node: Tìm kiếm node/id node có trên vùng thiết kế kịch bản

 • Select Profile: Chọn và tìm kiếm profile để chạy kịch bản được thiết kế tại vùng thiết kế kịch bản

 • Start: Click để chạy kịch bản được thiết kế với profile đã chọn

5. Copy và Import Nodes

 • Copy Nodes: Cách thực hiện: Click phím Shift + Click kéo chuột trái để bôi đen vùng chứa node muốn sao chép trên màn hình thiết kế kịch bản. Sau đó click icon sao chép

 • Import Nodes: Cách thực hiện:

Cách 1: Click vào dấu sau đó click chọn Import Node, dán các Node vừa được sao chép vào popup Import Node và click Import Node

Cách 2: Click vào icon Import Nodes tại thanh tiện ích, dán các Node vừa được sao chép vào popup Import Node và click Import Node

Last updated