3.5. Chuyển profile vào group

1. Ý nghĩa

Bạn có thể thêm những profile mới có chung mục đích sử dụng với nhóm profile đã tồn tại từ trước để tiện quản lý và sử dụng cùng những profile khác cùng loại.

2. Thao tác

Bước 1: Tại trang “Tất cả profile”, chọn profile muốn chuyển vào group, click vào tên nhóm như sau:

Bước 2: Danh sách nhóm có sẵn sẽ hiển thị như hình dưới:

Bước 3: Click chọn nhóm mới mà bạn muốn chuyển profile.

Bước 4: Profile đã được chuyển vào Nhóm mới như trên màn hình hiển thị.

3. Các câu hỏi liên quan

Profile được chia sẻ có thể chuyển vào group trên tài khoản của mình hay không?

Nhóm được chia sẻ là Danh sách những tài khoản đã chia sẻ profile với người dùng.

Đối với Profile được chia sẻ từ người khác, người dùng sẽ không thể chuyển vào nhóm của mình để đảm bảo quyền riêng tư và sở hữu cao nhất của mỗi profile.

Các profile được chia sẻ sẽ tự động nằm trong mục Nhóm được chia sẻ và nằm trong nhóm có tên tài khoản gmail của người sở hữu profile đó như ảnh phía dưới.

Last updated