1. Facebook Auto Login

Công cụ đăng nhập tự động tài khoản Facebook

1. Ý nghĩa

Facebook Auto Login là một công cụ được sử dụng để tự động đăng nhập số lượng lớn tài khoản facebook vào KikiLogin một cách nhanh chóng và hoàn toàn tự động.

Với khả năng tự động hóa quy trình đăng nhập, công cụ này mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao cho người dùng, đặc biệt là những người có nhu cầu quản lý hàng loạt tài khoản Facebook hay người dùng mua số lượng lớn tài khoản facebook về và cần import vào KikiLogin để sử dụng.

2. Thao tác

Nguyên lý hoạt động của công cụ: Sau khi cài đặt, tuỳ chỉnh đầy đủ các thông số, người dùng nhấp "Bắt đầu", công cụ sẽ bắt đầu tạo profile mới và bắt đầu quá trình đăng nhập tài khoản với thông tin người dùng đã cài đặt.

Lưu ý: Công cụ đáp ứng việc đăng nhập trên profile mới hoàn toàn, không áp dụng profile người dùng đã tạo trước đó.

Bước 1: Nhập/Điền các thông tin tuỳ chọn profile. Có thể bỏ qua các bước này.

  • Chọn Hệ điều hành. Mặc định là Windows

  • Chọn/ Tạo nhóm cho profile sau khi chạy Facebook Auto Login. Không chọn mặc định là nhóm gốc.

  • Cài đặt khi gặp lỗi.

  • Cài đặt khác.

Bước 2: Nhập danh sách proxy. Sau đó nhấp "Kiểm tra proxy" để kiểm tra trạng thái hoạt động của proxy. Thông tin chi tiết về proxy, người dùng xem tại công cụ Facebook Auto Login.

Câu hỏi: Kiểm tra trùng lặp là gì?

Câu trả lời: Kiểm tra những proxy đã có trong danh sách có số lần xuất hiện > 1. Nếu người dùng tích chọn, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các proxy giống nhau. Để sử dụng các proxy giống nhau, người dùng bỏ tích tại mục Kiểm tra trùng lặp.

Lưu ý: Người dùng bắt buộc phải "Kiểm tra proxy" trước khi chạy để tránh lỗi trong quá trình đăng nhập tự động.

Bước 3: Nhập danh sách tài khoản Facebook.

Nhập danh sách tài khoản Facebook có đúng định dạng như sau:

  • UID|Password|2FA|Email|Password_Email

  • UID|Password|2FA|

Mỗi thông tin ở định dạng được ngăn cách bởi dấu |.

Lưu ý: Danh sách tài khoản Facebook phải đúng định dạng. Mỗi tài khoản là 1 dòng.

Lưu ý: Mỗi 1 tài khoản tương ứng với 1 profile. Mỗi proxy đã nhập ở bước 2 trên tương ứng với một tài khoản ở bước 3. Vì vậy, hãy nhập liền các thông tin, tránh bỏ trống dòng.

Bước 4: Sau khi cài đặt các thông tin ở trên. Nhấp "Bắt đầu" để chạy.

Để xem trạng thái và kết quả chạy, người dùng xem tại mục Kết quả

Last updated