11. Lỗi không nâng cấp được phần mềm

Mô tả

Trong quá trình nâng cấp phần mềm KikiLogin lên phiên bản mới, người dùng có thể gặp lỗi sau:

Nguyên nhân

Do thư mục chứa phần mềm KikiLogin phát sinh 1 số file bị lỗi nên không tự động gỡ cài đặt được

Cách xử lý

Bước 1: Người dùng truy cập My computer trên máy

Bước 2: Copy đoạn text sau và dán vào đường dẫn và bấm Enter

%appdata%

Bước 3: Xoá bỏ folder KikiLogin và tiến hành cài đặt lại phiên bản mới nhất

Last updated