4. Quên mật khẩu

Cần làm gì khi quên mật khẩu?

Trong trường hợp quên mật khẩu khi đăng nhập tài khoản KikiLogin, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau để lấy lại mật khẩu

Bước 1: Bạn click Quên mật khẩu ở màn hình hiển thị của KikiLogin

Bước 2: Nhập địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký tài khoản KikiLogin

Bước 3: Click chọn Xác nhận

Bước 4: Thông báo xác nhận đã gửi email khôi phục mật khẩu sẽ được hiển thị trên màn hình.

Bước 5: Truy cập Gmail, xác nhận thông qua email KikiLogin gửi bạn

Bước 6: Nhập và xác nhận mật khẩu mới. Sau đó chọn Thay đổi mật khẩu

Kết quả: Thông báo thay đổi mật khẩu thành công sẽ được hiển thị trên màn hình

Bước 7: Tiến hành đăng nhập lại phần mềm KikiLogin với mật khẩu mới

Last updated