4. Quên mật khẩu

Cần làm gì khi quên mật khẩu?
Trong trường hợp quên mật khẩu khi đăng nhập tài khoản KikiLogin, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau để lấy lại mật khẩu
Bước 1: Bạn click Quên mật khẩu ở màn hình hiển thị của KikiLogin
Click Quên mật khẩu
Bước 2: Nhập địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký tài khoản KikiLogin
Nhập email nhận link reset
Bước 3: Click chọn Xác nhận
Xác nhận email
Bước 4: Thông báo xác nhận đã gửi email khôi phục mật khẩu sẽ được hiển thị trên màn hình.
Thông báo gửi link reset thành công
Bước 5: Truy cập Gmail, xác nhận thông qua email KikiLogin gửi bạn
Xác nhận email
Bước 6: Nhập và xác nhận mật khẩu mới. Sau đó chọn Thay đổi mật khẩu
Thay đổi mật khẩu mới
Kết quả: Thông báo thay đổi mật khẩu thành công sẽ được hiển thị trên màn hình
Bước 7: Tiến hành đăng nhập lại phần mềm KikiLogin với mật khẩu mới
Đăng nhập lại với mật khẩu mới