16. Lỗi "KIKIBROWSER_NOT_INSTALLE"

Nguyên nhân

Do khi tải App kiki trên web về thực hiện sai thao tác tải hoặc đã xóa 1 phần trong app

Cách xử lý khi gặp lỗi

Bước 1: Người dùng truy cập My computer trên máy

Bước 2: Copy đoạn text sau và dán vào đường dẫn và bấm Enter

%appdata%

Bước 3: Xoá bỏ folder KikiLogin và tiến hành cài đặt lại phiên bản mới nhất

Last updated