1. Thao tác Scan website

Bước 1: Truy cập vào tính năng Apollo Scan và dán đường dẫn URL cần kiểm tra vào ô nhập đường dẫn.

  • Nếu muốn kiểm tra với các cấu hình trình duyệt khác nhau, bạn có thể chọn profile từ danh sách các profile có sẵn.

  • Nếu không chọn profile chỉ định, hệ thống sẽ mở đường dẫn URL với trình duyệt rỗng (empty browser) theo mặc định.

Bấm vào nút "Kiểm tra" và chờ hệ thống tiến hành quá trình Scan.

Nếu profile bạn chọn có proxy bị lỗi/ hết hạn/ không hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo lỗi như sau:

Bước 2: Sau khi hoàn thành quá trình Scan, hệ thống sẽ trả về các thông tin sau:

  • Ảnh preview website: Hệ thống hiển thị ảnh trực quan của trang web bạn đã kiểm tra.

  • Số lần gọi API: Số lần gọi API trong quá trình tải trang web.

  • Số API quan trọng: Số lượng API quan trọng được gọi trong quá trình tải trang web.

  • Số lượng file JS: Số lượng file JS được tải xuống khi trang web được mở.

  • Số API unique: Số lượng API duy nhất được sử dụng trên trang web

  • Các thông số cần chú ý: Hiển thị các thông số quan trọng và cần chú ý trong trang web như User Agent, WebRTC...

  • JS Report (Số lượng file JS): Hiển thị danh sách các file JS được tải xuống và sử dụng trên trang web.

Nếu bạn muốn mở file, click vào icon Xem chi tiết file như sau:

Last updated