18. Lỗi không đăng nhập được với mã 2FA

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính: Lỗi này thường xảy ra khi thời gian trên máy tính của người dùng lệch nhiều so với thời gian thực, gây ra sự không trùng khớp về mã 2FA khi đăng nhập

Dấu hiệu nhận biết: Người dùng có thể gặp vấn đề sau khi khởi chạy profile và nhập mã 2FA, dù đã kiểm tra kỹ và nhập đúng mã.

Cách xử lý khi gặp lỗi

Bước 1: Kiểm tra thời gian máy tính:

  • Đầu tiên, kiểm tra thời gian hiển thị trên máy tính.

  • Nếu thấy thời gian chênh lệch nhiều so với thời gian thực, cần điều chỉnh lại thời gian máy tính để đồng bộ với thời gian hiện tại.

Tham khảo thêm cách điều chỉnh thời gian trên máy tính tại đây: https://thanhnhancomputer.vn/tin-tuc/huong-dan-thay-doi-thoi-gian-ngay-gio-tren-may-tinh-windows-10-khi-bi-sai.html

Bước 2: Lấy lại mã 2FA và khởi chạy lại profile:

  • Lấy lại mã 2FA

  • Khởi chạy lại profile để áp dụng mã 2FA mới và thử đăng nhập lại.

Last updated