4.2. Xóa thành viên

1. Ý nghĩa

Tính năng Xóa thành viên trong phần mềm KikiLogin cho phép tài khoản Leader loại bỏ các thành viên không còn hoạt động hoặc có nhu cầu ra khỏi nhóm. Việc xóa thành viên tạo điều kiện cho việc thêm thành viên mới vào nhóm và quản lý đội ngũ hiệu quả hơn.

2. Thao tác

Bước 1: Xoá thành viên

Tại trang chủ phần mềm KikiLogin, nhấn truy cập vào mục “Quản lý thành viên” vị trí bên trái màn hình hiển thị.

Nhấn chọn nút ba chấm ở cột hành động tại tài khoản thành viên cần xóa và chọn “Xóa"

Bước 2: Chọn “OK”.

  • Sau khi hoàn tất xóa thành viên, tài khoản thành viên đó sẽ bị xóa vĩnh viễn trên hệ thống và người dùng không thể khôi phục tài khoản thành viên đó. Các profile tạo bởi tài khoản thành viên bị xóa sẽ trực tiếp chuyển về mục “Nhóm” - tên nhóm hiển thị là tên của tài khoản Leader.

  • Thành viên đang sử dụng tài khoản thành viên bị xóa sẽ lập tức bị thoát ra khỏi phiên đăng nhập

  • Trước khi xác nhận xóa tài khoản thành viên, người dùng nên kiểm tra kĩ tài khoản tránh trường hợp xóa nhầm các tài khoản quan trọng khác

Last updated