13. Lỗi hiển thị shortcut icon App KikiLogin

Nguyên nhân

Nguyên nhân lỗi chủ yếu dẫn đến từ việc trong quá trình update App KikiLogin bị tắt đột ngột hoặc trong quá trình update thì mất mạng nên dẫn đến tình trạng lỗi như trên.

Cách xử lý: Nếu người dùng gặp sự cố hiển thị shortcut icon App KikiLogin thì thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang chủ của KikiLogin: https://kikilogin.com/vi/

Bước 2: Thực hiện Download (Tải xuống) lại App KikiLogin theo đúng phiên bản của máy:

Lưu ý: Sau khi tải App KikiLogin về và Set up lại App thành công thì tài khoản KikiLogin trước đó vẫn được giữ đăng nhập lại ở phiên bản mới. Vì thế User không cần đăng nhập lại tài khoản KikiLogin.

Last updated