3. Group & Tag

Tính năng giúp bạn quản lý danh sách profiles hiệu quả
  • Tính năng Nhóm profile (Group) trong KikiLogin cho phép bạn tạo và quản lý tập hợp các profiles có cùng mục đích sử dụng. Việc sử dụng Nhóm profile giúp bạn quản lý danh sách profiles hiệu quả và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.
  • Mỗi tài khoản KikiLogin có thể lưu trữ lên đến 3000 profiles (dành cho gói cước Business) để phục vụ cho việc chạy quảng cáo và marketing cá nhân hoặc tổ chức.
  • Để tối ưu hóa việc quản lý, tính năng Tạo Nhóm profilegắn thẻ (Tag) cho phép bạn tạo nhóm để nhóm các profiles có cùng mục đích sử dụng, chẳng hạn như seeding, chạy quảng cáo,... hoặc có chung nền tảng hoạt động như Facebook, eBay, Shopee,... Điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp profiles một cách thuận tiện.
Nhóm và Tag Profile