3. Group & Tag

Tính năng giúp bạn quản lý danh sách profiles hiệu quả

  • Tính năng Nhóm profile trong KikiLogin mang đến khả năng tạo và quản lý các tập hợp các profiles có cùng mục đích sử dụng một cách hiệu quả. Với khả năng lưu trữ lên đến 3000 profiles cho gói cước Business, KikiLogin hỗ trợ chạy quảng cáo và marketing cá nhân hoặc tổ chức một cách linh hoạt.

  • Tính năng Tạo Nhóm profilegắn thẻ (Tag) cho phép người dùng tạo các nhóm để phân loại profiles theo mục đích sử dụng, như seeding, quảng cáo, hay nhóm theo nền tảng hoạt động như Facebook, eBay, Shopee,... giúp quản lý dữ liệu một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Việc này giúp người dùng tìm kiếm và sắp xếp profiles một cách nhanh chóng và tiện lợi.

3.1. Tạo mới group & Tag3.2 Lọc và tìm kiếm Nhóm3.3. Chỉnh sửa Nhóm & Tag3.4. Ghim nhóm group3.5. Chuyển profile vào group

Last updated