1.9. Import thêm cookie vào profile

1. Ý nghĩa

  • Cookie là các tệp được tạo ra và lưu trữ trên trình duyệt khi bạn truy cập các trang web. Chúng giúp cải thiện trải nghiệm trực tuyến bằng cách lưu trữ thông tin duyệt web cho phép trang web duy trì trạng thái đăng nhập, ghi nhớ tùy chọn cá nhân và hiển thị nội dung phù hợp với bạn.

  • Khi sử dụng KikiLogin, có thể sử dụng tính năng Import Cookie để nhập dữ liệu từ trình duyệt web đã xuất trước đó. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giúp profile mới có được dữ liệu từ trình duyệt cũ.

2.Thao tác

KikiLogin cũng có thể Export Cookie từ các phần mềm tương tự khác và nhập vào profile trên KikiLogin để sử dụng. Ví dụ như Gologin, VMlogin, MultiLogin, và các phần mềm khác.

2. Câu hỏi liên quan

Đối với cookie có sẵn, nếu cấu trúc đúng định dạng và được chấp nhận, bạn hoàn toàn có thể thêm vào KikiLogin với tính năng Import cookie trên phần mềm KikiLogin bằng các bước sau:

Bước 1: Bạn chọn Profile cần Import cookie tại mục “Tất cả profiles” Chọn icon dấu ba chấm cuối profile đó và chọn Import cookie.

Với profile mới tạo bạn cần khởi chạy profile lần đầu sau đó mới có thể Import cookie vào profile đó.

Bước 2: Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiện ra thông báo Thành công trên màn hình xác nhận bạn đã hoàn thành Import cookie vào profile.

Bạn hoàn toàn có thể Import cookie vào profile trên KikiLogin bằng cookie được export từ trình duyệt khác bằng extension Edit This Cookie

✅ Tải về tại: https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg/related?hl=vi

Last updated