Kiki Automation 4.0 là gì?

Kiki Automation 4.0 là một tính năng đặc biệt được tích hợp trong phần mềm KikiLogin của chúng tôi. Với Kiki Automation, bạn có thể nuôi tài khoản hoàn toàn tự động trên mọi nền tảng như Facebook, Google, Ebay, Amazon...KikiLogin tạo ra một công cụ có thể tự động hóa các thao tác thủ công trên một môi trường độc lập và đồng nhất. Bằng cách sử dụng Kiki Automation, bạn có thể tiết kiệm tới 2h mỗi ngày nhờ bỏ qua được các thao tác lặp đi lặp lại nhàm chán.

Last updated