5. Hẹn lịch chạy kịch bản

1. Ý nghĩa

Bạn có thể lên lịch thực hiện các tác vụ tự động vào những thời điểm mong muốn, ví dụ như chạy tự động hàng ngày, hàng tuần, hoặc vào một ngày cụ thể trong tương lai. Tính năng này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách tự động hoá các tác vụ mà không cần thực hiện thủ công.

2. Thao tác tạo lịch chạy mới

Bước 1: Bạn truy cập vào trang Kiki Automation 4.0 và chọn Lịch chạy của tôi

 • Bạn nhấp vào nút Lập lịch

 • Popup Lập lịch sẽ xuất hiện như hình dưới đây

Giải thích các trường trong popup Lập lịch:

 1. Tên lịch chạy: Trường này là bắt buộc, tại đây bạn có thể tùy chọn đặt tên sao cho dễ nhớ.

 2. Chọn profile chạy theo kịch bản: Hệ thống sẽ hiển thị số lượng profile đã chọn.

 3. Trường hợp bạn muốn thêm profile, bạn có thể nhấp vào nút "Thêm profile."

Có hai cách chọn profile:

 • Chọn theo profile: tại đây bạn tick chọn từng profile mà bạn muốn chạy như hình bên dưới.

 • Chọn theo nhóm: Ở trường này, bạn cũng có thể hoàn toàn chọn profile theo nhóm đã tạo sẵn từ trước như hình dưới đây

 1. Chọn kịch bản: Hãy chọn một kịch bản mà bạn muốn thực hiện trên profile đã chọn.

 2. Số luồng mở profile: Số lượng profile được mở cùng một lúc.

 3. Số lượng profile chạy trên 1 hàng: Xác định số lượng profile chạy đồng thời trên một hàng.

 4. Tuỳ chọn lịch: Có các tuỳ chọn "Chạy ngay", "Hẹn trước", "Lặp lại", "Hàng ngày"

 • Chạy ngay: Khi bạn chọn loại lịch này, kịch bản sẽ được thực thi ngay lập tức sau khi bạn xác nhận.

 • Hẹn trước: Đây là loại lịch cho phép bạn lên lịch thực hiện tự động các kịch bản automation vào một thời điểm xác định trong tương lai. Bạn có thể chọn ngày, giờ, tháng và năm cụ thể để thiết lập thời gian chạy.

 • Lặp lại: Loại lịch này cho phép bạn lên lịch thực hiện tự động các kịch bản automation theo chu kỳ lặp lại. Bạn có thể chọn khoảng thời gian lặp lại và thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc lặp.

 • Hàng ngày: Đây là loại lịch lặp lại đặc biệt, cho phép bạn lên lịch thực hiện tự động các kịch bản automation vào cùng một thời điểm hàng ngày. Bạn chỉ cần thiết lập thời gian cụ thể trong ngày mà bạn muốn kịch bản được chạy tự động.

Ví dụ: bạn có thể chọn chạy kịch bản vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Khi đã tạo lịch hàng ngày, kịch bản sẽ tự động chạy vào cùng một thời điểm hàng ngày đã định.

Bước 3: Sau khi bạn đã điền đầy đủ thông tin vào các trường tương ứng, hãy nhấp vào nút "Lập lịch".

Nếu bạn chọn tuỳ chọn lịch "Chạy ngay," kịch bản sẽ được chạy ngay lập tức:

Bước 4: Khi lịch hẹn đã được tạo xong, bạn có thể kiểm tra trạng thái chạy của lịch ở trên danh sách như sau:

3. Thao tác chạy lại lịch hẹn

Với những lịch hẹn Chạy ngay đang ở trạng thái Hoàn thành, bạn không cần tạo lại lịch chạy mới nếu muốn chạy lại. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng "Chạy lại" tương ứng với lịch hẹn mà bạn muốn thực hiện lại.

Bước 2: Sau khi bạn click vào biểu tượng "Chạy lại", hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thành công" và lịch đã được chạy lại.

Last updated