8. Profile không lưu lịch sử duyệt web

Nguyên nhân

Khi tạo profile phần mềm sẽ thiết lập ngẫu nhiên phần bật tắt "Lưu lịch sử duyệt Web". Do vậy người sử dụng sẽ có thể gặp trường hợp profile gạt thanh công cụ tắt "Lưu lịch sử duyệt Web" dẫn tới profile không lưu lịch sử duyệt Web.

Cách xử lý

Bước 1: Click vào mục 3 chấm ở đuôi profile cần chỉnh sửa, chọn "Chỉnh sửa profile".

Bước 2: Chọn vào mục "Khác". Sau đó gạt bật thanh "Lưu lịch sử web".

Bước 3: Bấm lưu profile để lưu lại dữ liệu vừa chỉnh sửa.

Last updated