15. Lỗi không mở được App do trùng Port

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính: Trên máy của khách đang dùng 1 ứng dụng khác có port 8000

Thường có 2 dấu hiệu như sau:

Dấu hiệu 1: KikiLogin báo lỗi "Vui lòng bật ứng dụng KikiLogin để sử dụng tính năng này"

Dấu hiệu 2: Khi tải app về cài đặt app để mở Kiki mặc định bị dừng ở màn hình này

Cách xử lý khi gặp lỗi

Bước 1: Thực hiện tải app CurrPorts kiểm tra xem ứng dụng nào đang dùng port 8000

Lưu ý: Trước khi thực hiện bước tiếp theo cần xác nhận thông tin xem ứng dụng đang dùng port 8000 trên máy đó khi tắt đi có ảnh đến dữ liệu không

Bước 2: Thực hiện tắt Port

  1. Truy cập vào Control Pannel

  2. Chọn "Systerm and Security"

  1. Click vào Windows Defender Firewall

  1. Chọn Change notification settings để thiết lập thông tin trước khi tắt port

  1. Sau đó chọn Advanced settings

  1. Thực hiện tắt Port

Last updated