Đăng nhập SSO

Tính năng Single Sign-On cho phép người dùng có thể truy cập nhiều trang web, ứng dụng của KikiLogin mà chỉ cần đăng nhập một lần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản KikiLogin của bạn

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng khác của KikiLogin mà không cần đăng nhập lại

Bước 3: Bạn có thể click Đăng nhập với tài khoản khác để đăng nhập bằng email và mật khẩu khác của bạn

Last updated