Câu hỏi về Extension

1. Làm thế nào để tải tiện ích lên Kho extension của KikiLogin?

Trong trường hợp bạn có mong muốn thêm tiện ích mở rộng vào trình duyệt Kiki, dưới đây là hướng dẫn để tải tiện ích mở rộng lên Kho extension.

Bước 1: Mở phần mềm KikiLogin và truy cập trang Tiện ích mở rộng

Bước 2: Chọn Tải lên extension ở góc trên bên phải màn hình

Bước 3: Một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện trên màn hình, người dùng sẽ lựa chọn một trong hai nguồn tải lên tiện ích mở rộng sau:

Người dùng cần chuẩn bị file phần mềm bằng việc tải xuống từ website của nhà phát triển. Sau đó, bấm Chọn file upload để tải extension lên.

  • Kho extension trên KikiLogin hỗ trợ định dạng ZIP, tối đa 30 MB

  • If the extension file is in crx format, change the file suffix to rar first, unzip it and recompress it to zip format (Nếu file extention có đuôi định dạng là crx, người dùng đổi đuôi file thành rar trước, sau đó tiến hành giải nén ra và nén lại thành định dạng zip).

2. Làm thế nào để gỡ cài đặt extension khỏi trình duyệt của KikiLogin?

Cách 1:

Để gỡ cài đặt Extention khỏi trình duyệt, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào trình duyệt bạn muốn gỡ cài đặt Extentions. Tại góc trên bên phải, biểu tượng tiện ích của Extention đang được áp dụng cho trình duyệt hiện tại sẽ được hiển thị.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Extentions, sau đó pop - up sẽ hiện lên danh sách tất cả các extentions đang được áp dụng cho trình duyệt sẽ được hiện lên.

Bước 3: Sau khi chọn tiện ích muốn gỡ, chọn "Remove from Kiki Browser".

Trình duyệt sẽ xác nhận với bạn một lần nữa để chắc chắn về thao tác gỡ extension của bạn. Lúc này, bạn có thể lựa chọn Remove để hoàn tất thao tác hoặc Cancel để hủy thao tác gỡ extension.

Kết quả: Sau khi đã gỡ, tiện ích sẽ không còn đuọc áp dụng cho trình duyệt.

Cách 2:

Bước 1: Truy cập trang chrome://extensions để đến với Manage Extentions. Tại đây, những tiện ích đang được áp dụng cho trình duyệt sẽ được hiện lên.

Tiến hành chọn nút "Remove" để gỡ tiện ích khỏi trình duyệt.

Kết quả: Sau khi đã gỡ, tiện ích sẽ không còn đuọc áp dụng cho trình duyệt.

Last updated