4.4. Tính năng My Team

1. Ý nghĩa

Tính năng Quản lý thành viên giúp tạo và quản lý thành viên mới trong nhóm, cũng như cho phép Leader xem và quản lý các profile mà thành viên trong nhóm tạo ra thông qua tính năng My Team.

2. Thao tác

Bước 1: Tại trang chủ hiển thị của KikiLogin là Tất cả Profiles, bấm chọn mục My Team như hình minh họa dưới đây.

Bước 2: Mở profile

Với những profile trong My Team, bạn sẽ chỉ có thể thao tác Mở profile

Last updated