1.11. Nhân bản dữ liệu

Tính năng này chỉ áp dụng cho gói cước trả phí.

1. Ý nghĩa

Trong thời gian gần đây, KikiLogin đã nhận thấy việc không cho phép điều chỉnh hệ thống (hệ điều hành) trong profile đã tạo nhiều trở ngại cho người dùng. Để giải quyết vấn đề này, KikiLogin đã phát triển tính năng mới có tên Nhân bản dữ liệu. Thay vì phải tạo một profile mới và nhập lại thông tin, người dùng có thể lấy cookie từ một profile đã có thông tin đăng nhập trước đó và tạo thành một profile mới chỉ trong vài bước đơn giản.

Ví dụ, nếu người dùng đã đăng nhập thông tin trên một profile Android và muốn duyệt web trên máy tính với hệ điều hành Windows, người dùng chỉ cần sử dụng tính năng Nhân bản dữ liệu để tạo một profile mới với cookie đã lấy từ profile Android.

2. Thao tác

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng ba chấm của profile muốn nhân bản dữ liệu, sau đó chọn tùy chọn Nhân bản dữ liệu. Popup Nhân bản dữ liệu được hiển thị trên màn hình.

Bước 2: Nhập hoặc điền các thông tin cần thiết vào cửa sổ được hiển thị.

Bước 3: Xác nhận thông tin đã nhập và hệ thống sẽ tự động tạo ra một profile mới có chứa cookie từ profile gốc.

Nhân bản dữ liệu là chỉ lấy cookie của profile gốc và tạo ra một profile có chứa cookie đó, không phải là nhân bản cấu hình của profile.

Nhân bản dữ liệu từ file Gomu sẽ chỉ tạo ra profile Gomu, tương tự Kifox sẽ tạo ra profile Kifox. Không thể từ Gomu sang Kifox hoặc từ Kifox sang Gomu.

Last updated