4.3. Đổi mật khẩu thành viên

1. Ý nghĩa

Đổi mật khẩu thành viên trong phần mềm KikiLogin có ý nghĩa sau:

  • Bảo mật tài khoản: Khi đổi mật khẩu, tài khoản của thành viên sẽ được bảo mật hơn. Điều này đảm bảo rằng chỉ có những người được cấp quyền mới có thể truy cập vào tài khoản đó.

  • Quản lý truy cập: Đổi mật khẩu cho phép tài khoản Leader quản lý việc truy cập vào tài khoản thành viên. Khi cần thiết, Leader có thể cung cấp mật khẩu mới cho thành viên hoặc thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

2. Thao tác

Bước 1: Đổi mật khẩu thành viên

Sau khi truy cập vào mục Quản lý thành viên, màn hình sẽ hiển thị danh sách người dùng.

Nhấn chọn biểu tượng ba chấm cột Hành động tại tài khoản thành viên cần đổi mật khẩu, chọn ‘Đổi mật khẩu’.

Bước 2: Nhập mật khẩu mới và nhấn chọn ‘Lưu mật khẩu’.

Bạn có thế bấm chọn vào biểu tượng Random bên cạnh ô mật khẩu để hệ thống sẽ tự động sinh ra một mã mật khẩu mới bao gồm chữ cái và số.

Cách làm này sẽ khiến bạn khó khăn hơn trong việc ghi nhớ mật khẩu cho tài khoản vậy nên cần cân nhắc trước khi nhấn chọn lựa chọn này.

3. Các câu hỏi liên quan

Thành viên có thể tự lấy lại hoặc thay đổi mật khẩu tài khoản của mình không?

Thành viên sẽ không thể lấy lại mật khẩu tài khoản thành viên của mình trong trường hợp quên mật khẩu hoặc bị tài khoản Leader thay đổi mật khẩu đột ngột.

Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc bị tài khoản Leader thay đổi mật khẩu đột ngột, cách duy nhất để thành viên có thể đăng nhập được chỉ khi được Leader cung cấp mật khẩu mới.

Trong trường hợp tài khoản Leader thay đổi mật khẩu cho một tài khoản thành viên bất kì thì thành viên đó sẽ bị thoát ra khỏi phiên đăng nhập ngay lập tức.

Tuy nhiên, tài khoản thành viên cũng có tính năng tự thay đổi mật khẩu bằng thao tác như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản thành viên trên ứng dụng KikiLogin, truy cập vào mục “Cài đặt chung” nằm bên phải màn hình. Sau đó, tại mục mật khẩu, nhấn chọn “Đổi mật khẩu”.

Bước 2: Sau đó, một popup sẽ hiện ra, điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Bước cuối cùng nhấn chọn “Đổi mật khẩu”.

Sau đó, thành viên phải thoát ra và đăng nhập lại với mật khẩu mới vừa tạo.

Kể cả trong trường hợp tài khoản thành viên có thể tự thay đổi mật khẩu mới thì tài khoản Leader vẫn có quyền tùy chỉnh thay đổi mật khẩu mới cho tài khoản thành viên đó bất cứ lúc nào tại mục “Chỉnh sửa thành viên”.

Để đảm bảo sự bảo mật, khi tài khoản Leader đổi mật khẩu thành viên thì người bị đổi mật khẩu sẽ bị thoát ra khỏi phiên đăng nhập hệ thống KikiLogin ngay lập tức. Thành viên đó chỉ có thể truy cập vào tài khoản thành viên khi được Leader cung cấp mới để đăng nhập.

Last updated