5. Liên kết kích hoạt tài khoản

1. Ý nghĩa

KikiLogin rất phấn khích thông báo về tính năng mới và độc đáo vừa được cập nhật: Gửi lại Email Kích Hoạt. Đây là một cải tiến quan trọng giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và kích hoạt tài khoản trên ứng dụng KikiLogin.

2. Làm sao để sử dụng tính năng này?

Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng KikiLogin. Nếu người dùng chưa kích hoạt tài khoản, một cửa sổ thông báo sẽ hiển thị với thông báo chi tiết

Bước 2. Click vào nút "Gửi lại Email Kích Hoạt" để yêu cầu hệ thống gửi lại email kích hoạt.

Bước 3. Kiểm tra email: Kiểm tra hộp thư đến để nhận liên kết kích hoạt mới.

Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động đối với tài khoản chưa được kích hoạt. Nếu đã ấn gửi nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được email, hãy kiểm tra trong mục Spam.

Last updated