Comment on page

3.2 Lọc và tìm kiếm Nhóm

1. Ý nghĩa

Tính năng Lọc, tìm kiếm Nhóm giúp bạn tìm kiếm nhanh Nhóm profile theo tên mà không cần phải tìm kiểm thủ công khi danh sách quá nhiều.

2. Thao tác

Truy cập vào mục Nhóm trên phần mềm KikiLogin và chọn thanh tìm kiếm.
Tại thanh tìm kiếm, điền tên nhóm cần tìm vào ô Tìm kiếm nhóm, hệ thống sẽ tự động lọc các nhóm mà bạn cần một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Tìm kiếm Nhóm theo tên