6. Facebook Farm

Dùng Face Farm - Nuôi Facebook

1. Ý nghĩa

Facebook Farm là một công cụ tự động hóa các hoạt động trên các tài khoản Facebook. Công cụ này được thiết kế để giảm bớt gánh nặng nuôi số lượng lớn tài khoản Facebook của người dùng. Thay vì phải thực hiện các tác vụ thủ công một cách đơn lẻ trên từng tài khoản, Facebook Farm cho phép người dùng tự động hóa quy trình này một cách hiệu quả. Từ việc lướt xem News Feed đến việc tương tác fanpage, seeding bài viết và gửi tin nhắn, công cụ này mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian đáng kể cho người dùng.

2. Thao tác

Bước 1: Chọn profile để chạy các chức năng đã chọn.

Bước 2: Chọn các chức năng cần sử dụng theo nhu cầu cá nhân, sau đó thực hiện tuỳ chỉnh cấu hình.

Bước 3: Bắt đầu quá trình nuôi tự động bằng cách nhấp vào Bắt đầu.

3. Cấu hình thông số các chức năng

3.1. Lướt New Feeds

Tích chọn để thực hiện hành động lướt New Feeds.

3.2. Tương tác tin nhắn và AI assistant

Tướng tác tin nhắn: Tích chọn để thực hiện hành động tương tác tin nhắn với bạn bè.

AI assistant: Sử dụng AI để tương tác tin nhắn ở trên. Hỗ trợ 2 AI chính: ChatGPT và Gemini.

Lưu ý: Sau khi tích chọn chức năng này, cần nhập API Key ở mục AI assistant. Đối với API key của ChatGPT, người dùng cần add thẻ để có thể sử dụng.

Hướng dẫn add thẻ ChatGPT: https://www.merge.dev/blog/chatgpt-api-key

Link lấy API key Gemini: https://aistudio.google.com/app/apikey

3.3. Lướt xem Nhóm

Nhập các link Nhóm để thực hiện hành động lướt xem các bài viết trong Nhóm.

Lưu ý: Mỗi link là 1 dòng. Nếu nhập nhiều link, tool sẽ thực hiện truy cập từng link để lướt xem các bài viết trong các link đã nhập.

3.4. Lướt xem Fanpage

Nhập các link Fanpage để thực hiện hành động lướt xem các bài viết trong Fanpage.

Lưu ý: Mỗi link là 1 dòng. Nếu nhập nhiều link, tool sẽ thực hiện truy cập từng link để lướt xem các bài viết trong các link đã nhập.

3.5. Seeding bài viết

Các hành động được thực hiện: Thả cảm xúc và comment bài viết theo thông tin đã nhập.

Bước 1: Nhấp Thêm bài viết (1) để tạo task seeding bài viết tự động. Hệ thống sẽ hiển thị phần nhập thông tin (2).

Bước 2: Nhập/điền đẩy đủ các thông tin (2) trên màn hình.

  • Thêm bài viết: Nhấp để thêm bài seeding mới.

  • Xoá: Xoá bài seeding đã tạo.

  • Nhập nhanh (.xlsx): Import thông tin có sẵn. File có dạng sau:

Bước 3: Nhấp Lưu cấu hình để hoàn tất cấu hình Seeding bài viết.

Last updated