17. Lỗi không mở được profile do phiên bản trình duyệt chrome không được hỗ trợ

Nguyên nhân

Do trình duyệt chrome trên máy tính của khách không nằm trong danh sách hỗ trợ

Cách xử lý khi gặp lỗi

Bước 1: Thực hiện update hệ thống để trình duyệt chrome update lên phiên bản mới nhất

Bước 2: Reset lại máy

Bước 3: Mở lại app

Last updated