5. Cookie Farm

Cùng Kiki - Nuôi Cookie

Đăng nhập tài khoản Google trước khi sử dụng tool.

1. Ý nghĩa

Cookie Farm là một công cụ tự động hóa cho phép truy cập và tương tác với bất kỳ trang web nào. Công cụ này được thiết kế để truy cập vào các liên kết website bất kỳ và "nuôi" cookie tài khoản Google. Thay vì phải thực hiện thủ công trên từng tài khoản riêng lẻ, Cookie Farm cho phép người dùng tự động hóa quy trình này một cách hiệu quả.

2. Thao tác

Nguyên lý hoạt động của công cụ: Sau khi cài đặt tùy chỉnh đầy đủ thông tin, Cookie Farm sẽ bắt đầu truy cập vào các website mà người dùng đã nhập, sau đó sẽ bắt đầu thực hiện hành động lướt web.

Hướng dấn sử dụng công cụ:

Bước 1: Chọn profile để tương tác.

Bước 2: Nhập các liên kết website muốn truy cập.

Đối với profile sử dụng proxy v6, hãy đảm bảo rằng website được nhập có thể truy cập được để quá trình chạy không xuất hiện lỗi.

Bước 3: Nhấp Bắt đầu để chạy.

Last updated