1.12. Đóng/ Mở nhiều profile

Mở nhanh - Đóng cũng nhanh

1. Ý nghĩa

KikiLogin giới thiệu tính năng mới Đóng/Mở nhiều profile, giúp người dùng thực hiện thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Tính năng này giúp giảm bớt công đoạn tắt thủ công từng profile, mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cho người dùng.

2. Thao tác

Bước 1: Chọn các profile muốn mở.

Bước 2: Nhấp Bắt đầu trên thanh công cụ. Trình duyệt của các profile đã chọn sẽ được mở lên.

Tương tự với việc Mở nhiều profile, để Đóng nhiều profile cùng lúc, người dùng chọn profile muốn đóng, sau đó nhấp Kết thúc trên thanh công cụ.

Last updated