21. Lỗi "Some program is using this profile"

Lỗi "Profile đang được sử dụng"

Nguyễn nhân

Do browser sử dụng lâu, khi bấm nút X để tắt nhưng hệ điều hành không tắt hoàn toàn dẫn đến việc khi mở lại bị lỗi

Cách xử lý

Người dùng chỉ cần tắt app Kikilogin và khởi động lại, sau đó mở profile bị lỗi trên. Lúc này, lỗi đã được khắc phục

Last updated