1. Profile

Profile trong KikiLogin
Trong KikiLogin, việc tạo ra profile tương đương với tạo ra một cái máy tính mới hay một môi trường hoạt động mới cho tài khoản marketing của bạn, cho dù đó là tài khoản Facebook, Instagram, Tiktok,... Hay tài khoản Shopee, Lazada, eBay,... trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử.
Cái mà người dùng cần là 1 môi trường độc lập đủ an toàn cho các hoạt động của một tài khoản marketing, KikiLogin thiết lập môi trường độc lập dựa trên 2 thành tố: 1 cấu hình máy tính kết hợp với 1 proxy. Tài khoản marketing của bạn được nuôi trong môi trường như vậy sẽ an toàn hơn, độ tin tưởng sẽ tăng lên và tỷ lệ bị các nền tảng checkpoint cũng như tỷ lệ die nick giảm xuống. Nhờ vậy, công việc marketing của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và giảm thiểu chi phí phải bỏ ra cho các chiến dịch marketing.
Profile trong KikiLogin